NOWOŚĆ

Przygotowanie do wprowadzenia KSeF, polityka rachunkowości, obieg dokumentów i instrukcja KSeF oraz obowiązujące przepisy w zakresie faktur ustrukturyzowanych w 2024 roku – szkolenie dla sektora publicznego

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych JSFP, osób odpowiedzialnych za dekretację dowodów księgowych oraz osób odpowiedzialnych za przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych.

Cel szkolenia

Nowy krajowy system faktur elektronicznych na etapie wdrożenia może stwarzać problemy zarówno techniczne jak i formalne wynikające z przepisów zewnętrznych w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych w zakresie obrotu dokumentami.
Celem szkolenia jest przedstawienie potencjalnie problemowych obszarów związanych z wdrożeniem krajowego systemu faktur elektronicznych oraz możliwych rozwiązań formalnych i organizacyjnych umożliwiających spełnienie wymogów formalnych określonych w ogólnie obowiązujących aktach prawnych. Problematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną i rachunkową dokumentów znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Założenia KSeF:
a) formy w jakich mogą występować faktury w obiegu gospodarczym,
b) definicje związane z KSeF,
c) numer identyfikujący fakturę.

2. Narzędzia umożliwiające korzystanie z KSeF:
a) aplikacja podatnika,
b) zakres stosowania KSeF w jednostce.

3. Kary za niestosowanie KSeF.

4. Faktury korygujące w KSeF.

5. Przechowywanie faktur KSeF.

6. Proces wystawiania faktur KSeF:
a) moment wystawienia faktury KSeF,
b) dokumenty niewystawiane w KSeF (załączniki, specyfikacje),
c) otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF,
d) moment otrzymania faktury w systemie KSeF.

7. Dostęp do systemu KSeF:
a) rodzaje uprawnień,
b) zarządzanie uprawnieniami,
c) uwierzytelnianie w systemie.

8. Ogólny układ faktury w systemie KSeF.

9. System KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych:
a) problem otrzymywania faktur „na jeden numer NIP”,
b) uprawnienia ograniczone dla JST identyfikujące jednostkę w systemie KSeF,
c) problem identyfikacji jednostki w systemie KSeF,
d) procedura określania jednostek otrzymujących faktury w systemie wykorzystywanym przez JST.

10. Wdrożenie systemu w jednostce sektora finansów publicznych:
a) dostosowanie systemów informatycznych,
b) wprowadzenie nowych systemów do obsługi załączników do faktur.

11. Nowy obieg dokumentów:
a) akceptacja wstępna – sprawdzenie zgodności operacji z planem finansowym,
b) dekretacja dokumentu w systemie KSeF,
c) stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie KSeF,
d) umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie KSeF.

12. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
a) obowiązek przechowywania dokumentów księgowych,
b) przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej,
c) zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF.

13. Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF – wzór.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: anna.pyrzanowska@adn.pl

Zaufali nam: