Prawa regulujące obrót międzynarodowy – INCOTERMS 2020, Konwencja Wiedeńska

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 750 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Szkolenie jest skierowane do działów handlowych oraz działów transportowych i logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych. Ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi regułami Incoterms 2020 obowiązującymi od 1 stycznia 2020 oraz przybliżenie postanowień Konwencji Wiedeńskiej jako prawa stosowanego w handlu międzynarodowym. Podejmuje też tematy z zakresu listów przewozowych, odpowiedzialności Spedytora i Przewoźnika oraz ubezpieczenia towarów w transporcie.
Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia Prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym. Zdobędą umiejętność prawidłowego dobrania właściwej reguły Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Uczestnicy będą wiedzieli w jakich sytuacjach warto skorzystać z usług Spedytora, a kiedy lepiej wybrać Przewoźnika oraz jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR.

Program

1. Umowy w handlu międzynarodowym ,Konwencja Wiedeńska (CISG):
a) umowy i konwencje w handlu międzynarodowym:
• zwyczaje handlowe,kolejność stosowania praw w handlu międzynarodowym ,Międzynarodowa Izba Handlowa.
b)Konwencja Wiedeńska jako zbiór reguł i zasad obowiązujących w handlu międzynarodowym:
• zastosowanie, zasięg Konwencji Wiedeńskiej oraz omówienie głównych aspektów,
• prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
• zgodność towarów z umową,
• cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy,rodzaje umów.
Ćwiczenie : Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym.

2. Podstawowe informacje na temat warunków dostawy Incoterms:
• czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
• co regulują a czym nie zajmują się reguły Incoterms.
• miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia a przejście ryzyka,
• jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
• przeniesienie własności.

3. Różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020:
• nowy porządek obowiązków Sprzedającego i Kupującego w Incoterms 2020,
• Noty Wyjaśniające- ułatwienie znalezienia różnic i dokonania wyboru właściwej reguły.
• konosament z adnotacją” on board” dla reguły FCA jako wyjście na przód potrzebom handlu,
• uporządkowanie informacji o kosztach,
• zmiany w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla reguł CIF i CIP,
• zmiana reguły DAT na DPU,
• przewozy własnymi środkami transportu w przypadku reguł FCA, DAP,DPU i DDP
• włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres artykułów dotyczących przewozu i kosztów.

4. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu,zalecenia do stosowania:
• Reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP (dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko a są nadużywane).
Ćwiczenie : Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji .

5. Listy przewozowe
• funkcje i rodzaje listów przewozowych,
• obowiązki Sprzedającego i Kupującego wynikające z organizacji transportu,
• czym jest i co musi zawierać list przewozowy CMR.
Ćwiczenie : Wypełniamy poprawnie dokument CMR.

6. Różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem w transporcie drogowym:
• odpowiedzialność Nadawcy, Przewoźnika i Spedytora wynikająca z przepisów prawa,
• czym jest rażące niedbalstwo i należyta staranność,
• co powinien mieć dobry Przewoźnik i Spedytor,
• jak sprawdzić Przewoźnika/Spedytora.

7. Szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego,zalecenia do stosowania:
• reguły FAS, FOB, CFR, CIF (dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów).
Ćwiczenie: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

8. Morski list przewozowy:
• konosament jego funkcje i rodzaje,
• odpowiedzialność przewoźnika morskiego.
• jak ograniczyć koszty w transporcie morskim.

9. Ubezpieczenie CARGO:
• szkody przewozowe, przyczyny szkód przewozowych,protokół niezgodności w dostawie,
• OC przewoźnika czy ubezpieczenie CARGO, co chroni towar,
• zakres Klauzul ubezpieczeniowych A, B, i C.

Informacje organizacyjne

Cena: 750 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

24-10-2022Warszawa

Zaufali nam: