Praktyczne warsztaty z Konwencji CMR

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, reklamacji, a także do pracowników firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Opis szkolenia

Szkolenie pozwala na nabycie praktycznej wiedzy w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka podczas zawierania umów i realizacji przewozów. Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Przykładowe problemy są omawiane z podaniem uzasadnienia prawnego.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie
1. Dlaczego list przewozowy jest najważniejszym dokumentem w przewozie?
2. Funkcje listu przewozowego.
3. Rodzaje dokumentów przewozowych w transporcie drogowym (krajowym i międzynarodowym).
4. Relacje pomiędzy zleceniem a dokumentem przewozowym.

II. Budowa listu przewozowego
1. Funkcje kopii listu przewozowego.
2. Poszczególne pola listu przewozowego.
3. Konsekwencje niewystawienia lub zagubienia listu przewozowego.
4. Szczegóły dotyczące packing list.
5. List przewozowy a protokół rozbieżności.

III. Niewłaściwe wypełnienie listu przewozowego
1. Przykłady błędów:
a) wpisanie błędnego podmiotu jako przewoźnika,
b) nakaz neutralizacji dokumentów,
c) błędnie oznaczony odbiorca w liście przewozowym,
d) brak zastrzeżeń przewoźnika co do stanu towaru w liście przewozowym.
2. Konsekwencje wynikające z niewiedzy, błędnego wprowadzenia informacji.
3. Jak sobie poradzić z błędami w liście przewozowym?
4. Jak nieprawidłowo wypełniony list wpływa na ubezpieczenie?

IV. Ćwiczenia z wypełniania poszczególnych pól
1. Jak kierowca/spedytor powinien wypełnić list przewozowy?:
a) częściowo wypełniony list przewozowy,
b) list przewozowy wypełniony niezgodnie ze stanem faktycznym.
2. Co się dzieje z listem przewozowym na poszczególnych etapach przewozu?
3. Sytuacje sporne z nadawcą:
a) prawidłowe oznaczanie zleceniodawcy/nadawcy/załadowcy.
4. Sytuacje sporne z odbiorcą: opóźnienie w rozładunku, szkody w towarze.

V. Sytuacje sporne z ITD
1. Rozbieżności pomiędzy wagą towaru wskazaną w zleceniu a w liście przewozowym.
2. Brak podpisu/ pieczątki.
3. List przewozowy w doładunku.

VI. E-CMR
1. Dopuszczalność stosowania elektronicznego listu przewozowego.
2. Protokół dodatkowy do Konwencji CMR.
3. E-CMR w planach EU, funkcje i korzyści.
4. Rozporządzenie e-FTI, komercyjne zastosowanie.
5. Wprowadzenie obowiązkowego E-CMR na przykładzie Hiszpanii.

VII. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU)
1. Działania podejmowane przez IRU.
2. Wytyczne co do listu przewozowego CMR.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
17-04-2024Warszawa

Zaufali nam: