Polityka rachunkowości i konstrukcja planu kont w przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym, w świetle obowiązków ustawy o zzwizoś

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Wprowadzenie uczestników w znaczenie odpowiedniej polityki rachunkowości oraz konstrukcji planu kont w kontekście przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego. Celem jest zapewnienie niezbędnych informacji finansowych i ilościowych dla sporządzenia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie wodociągowo- kanalizacyjnym
• Znaczenie i cele polityki rachunkowości.
• Różnice między standardami rachunkowości a specyfiką sektora wodnościekowego.
• Połączenie aspektów finansowych i ilościowych w kontekście taryf.

2. Elementy Polityki Rachunkowości, w kontekście ustawy o zzwizoś
• Metody amortyzacji dla aktywów trwałych związanych z infrastrukturą.
• Podział działalności na taryfową i pozataryfową
• podział odbiorców na grupy taryfowe
• Koszty bezpośrednie i pośrednie, klucze rozliczeniowe kosztów

3. Konstrukcja Planu Kont
• Rozwinięcie i zrozumienie planu kont w kontekście ustawy zzwizoś
• Klasyfikacja kont według rodzajów aktywów, pasywów, przychodów, kosztów i zysków.
• Utrzymanie spójności między planem kont a potrzebami sporządzania wniosku taryfowego oraz późniejszego raportowania wykonania do regulatora

4. Integracja polityki rachunkowości z wnioskiem o zatwierdzenie taryf
• Sporządzanie dokumentacji rachunkowo-finansowej potrzebnej do wniosku o zatwierdzenie taryf.
• Zapewnienie zgodności informacji finansowych i ilościowych z wymaganiami regulacyjnymi.
• Uwzględnianie procesów wodociągowych i kanalizacyjnych w kontekście przygotowywania taryf.

5. Studium przypadku i praktyczne ćwiczenia
• Analiza rzeczywistych przypadków związanych z polityką rachunkowości i planem kont w sektorze wod-kan
• Praktyczne ćwiczenia dotyczące wyceny aktywów, ewidencji ilościowej i sporządzania wniosku o zatwierdzenie taryf.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-11-2023Warszawa

Zaufali nam: