SOPOT

Podatki VAT i CIT 2024  – podsumowanie zmian, nowelizacja przepisów w 2024 roku

Cena: 2490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 3 dni
Cena: 2490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzące szkolenie

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Anna Karczewska – doradca podatkowy; ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych. Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (m.in. dla Krajowej Administracji Skarbowej z międzynarodowego prawa podatkowego oraz MDR). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków.

Program szkolenia

DZIEŃ I
Podatek VAT 2024 – aktualne problemy, prawo do odliczenia, wybrane orzecznictwo oraz implementacja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przedsiębiorstwie

CZĘŚĆ I: Krajowy System e-Faktur (KSeF)

1. Jakie działania można podjąć już dziś aby bezpiecznie wdrożyć KSeF?
a) audyt i procesy wewnątrz organizacji a KSeF,
b) przegląd i mapowanie procesów podatkowych, które zostaną zainfekowane przez KSeF,
c) zarządzanie KSeF w jednostce,
d) upoważnienie (uwierzytelnienie) do pracy w KSeF,
e) testy, doskonalenie, korzyści z zastosowania KSeF dla przedsiębiorstwa.

2. Jakie dokumenty będą generowane w KSeF?
a) faktury VAT a KSeF:
• standardowa faktura,
• faktura uproszczona,
• faktura z węższym zakresem danych (np. bilety spełniające funkcję faktury),
• faktury z kas fiskalnych,
• faktura do paragonu,
• faktura zaliczkowa,
• refaktura,
• faktura VAT RR,
• faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb podatku VAT,
• faktury dla kontrahentów zagranicznych – czy trzeba będzie wystawiać w KSeF?
• faktury od kontrahentów zagranicznych,
• faktury wystawiane dla konsumentów,
• samofakturowanie.
b) dokumenty wewnętrzne (WEW w JPK-VAT),
c) noty księgowe (obciążeniowe),
d) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
e) załączniki do faktur w KSeF,
f) duplikatu faktury (likwidacja duplikatów oraz przypadki, w których zostaną duplikaty).

3. Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana?
a) czy w związku z odroczeniem terminu wdrożenia KSeF Ministerstwo Finansów planuje zmiany w treści i formie faktury ustrukturyzowanej (generowanej w KSeF)?
b) prezentacja wzoru schemy xml i jej poszczególnych pól (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne),
c) część techniczna faktury ustrukturyzowanej,
d) numer KSeF i jego budowa, znaczenie,
e) konwertowanie formatu faktury ustrukturyzowanej (xml, pdf, html),
f) jak wygląda weryfikacją faktury pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w KSeF?

4. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) proces wystawiania faktur w KSeF,
b) przygotowanie danych faktury,
c) data wystawienia faktury w KSeF,
d) terminy wystawiania faktur,
e) przesłanie faktury do KSeF,
f) autoryzacja wysyłki do KSeF (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
g) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
h) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
i) powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
j) kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
k) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

5. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
d) kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
e) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
f) jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?

6. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:
a) anulowanie faktury a KSeF,
b) faktury korygujące w KSeF,
c) korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
d) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
e) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
f) korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
g) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
h) korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
i) korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
j) nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.

7. Tryby awaryjne w KSeF:
a) niedostępność KSeF,
b) awaria KSeF z winy fiskusa,
c) awaria KSeF z winy podatnika.

8. Przywileje i sankcje wynikające z KSeF:
a) 40-dniowy zwrot podatku VAT,
b) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA (brak wypływu na JPK_WB, JPK_MAG)
c) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
d) ułatwienia w zakresie korekt in minus dla sprzedawcy i nabywcy,
e) ułatwienia w zakresie doręczania faktur,
f) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

9. KSeF a dokumentowanie w JPK_VAT:
a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi.
d) dane raportowane w JPK a KSeF,
e) spójność JPK_VAT z KSeF,
f) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_VAT,
g) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF,
h) czy na fakturze ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF) przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej należy umieścić nr systemowy nadany przez KSeF.

CZĘŚĆ II: Prawo do rozliczenia podatku VAT naliczonego – warunki:

1. Warunki materialne

2. Warunki formalne
a) status nabywcy
b) faktura jako źródło prawa do odliczenia
c) odwrotne obciążenie
d) import towarów

3. Zakazy odliczenia podatku VAT naliczonego – moment powstania prawa do odliczenia
a) Usługi gastronomiczne
b) Faktury z nieprawidłowym opodatkowaniem
c) Faktury wystawione przez podmiot nieistniejący
d) Faktury niezgodne z rzeczywistością

4. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego – moment powstania obowiązku podatkowego
a) ustalenie daty otrzymania faktury
b) powstanie obowiązku podatkowego
c) faktury wystawione poza KSeF – czy można odliczyć VAT

5. Prawo do odliczenia – pozostałe zagadnienia
a) sposób płatności a prawo do odliczenia
b) częściowe odliczenia VAT
c) nabycia związane z pojazdami mechanicznymi
d) nabycia związane z czynnościami opodatkowanymi
e) nabycia związane z czynnościami opodatkowanymi oraz zwolnionymi

6. Nadwyżka podatku naliczonego
a) jaka kwota do przeniesienia
b) kwota do zwrotu
c) ujęcie odliczenia w przypadku częściowego odliczenia

CZĘŚĆ III: Orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE w zakresie odliczenia VAT

CZĘŚĆ IV: „Fikcyjne faktury wystawiane przez pracownika spółki . Wyrok TSUE z 30 stycznia 2024 r. i jego doniosłość.

1. Jakie były okoliczności sprawy wyroku TSUE.

2. Stanowisko organów podatkowych.

3. Spór przed polskimi sądami administracyjnymi.

4. Opinia Rzecznik Generalnej TSUE.

DZIEŃ II

Podatek CIT 2024 – aktualne problemy, podsumowanie zmian z 2023 roku oraz nowelizacja przepisów w 2024 roku, w tym podatek minimalny, nowy projekt Objaśnień podatkowych w podatku u źródła.

CZĘŚĆ I: Zmiany w rozliczeniu przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów wprowadzone w latach 2022-2023:

1. Różnice między przychodami podatkowymi a bilansowymi – na co zwrócić uwagę?

2. Koszty podatkowe a koszty bilansowe.

3. Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego – liczenie na przykładzie praktycznym.

4. Rozliczanie kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przechodzących z lat wcześniejszych po uchyleniu art. 15e.

5. Nowy NKUP – koszty odsetek od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.

6. Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.

7. Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.

8. Najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje dyrektora KIS w zakresie prawidłowego rozliczania przychodów i kosztów.

CZĘŚĆ II: Uszczelnianie zasad i metod amortyzacji:

1. Zmiany w amortyzacji.

2. Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych – konsekwencje praktyczne.

3. Preferencyjna amortyzacja budynków i budowli na wybranych obszarach Polski.

CZĘŚĆ III: Nowy podatek minimalny – opodatkowanie obowiązujące od 2024 r.:

1. Zasady opodatkowania podatkiem minimalnym.

2. Wyliczenie progu rentowności.

3. Wyliczenie dochodu lub straty.

4. Wyłączenia z opodatkowania – kto nie musi płacić podatku minimalnego z uwagi na charakter podmiotu lub prowadzonej działalności?

5. Próg rentowności w dochodowości grupy spółek powiązanych.

6. Ustalanie podstawy opodatkowania – dwie metody. Przykłady wyliczeń.

7. Odliczenia od podatku minimalnego.

CZĘŚĆ IV: Zmiany w podatku dochodowym:

1. Fundacja rodzinna jako nowy podatnik podatku dochodowego (zwolnienie podmiotowe, stawki 15%, 19%, 25%).

2. „JPK” w podatku CIT i PIT – nowe terminy na przesyłanie ksiąg i ewidencji.

CZĘŚĆ V: Estoński CIT w latach 2023-2024 – podsumowanie zmian i analiza orzecznictwa:

1. Doprecyzowanie przepisów dotyczących korekty wstępnej i podatku z przekształcenia.

2. Zmiany odnoszące się do warunku zatrudnienia.

3. Termin wyboru estońskiego w trakcie roku.

4. Duże zmiany w podstawie opodatkowania estońskim w odniesieniu do dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat.

5. Rozliczanie podatku od zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

6. Zmiany odnoszące się do tzw. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w tym dotyczące użytkowania samochodów osobowych.

DZIEŃ III

CZĘŚĆ I: Opodatkowanie transakcji zagranicznych – podatek u źródła w 2024 – projekt nowych Objaśnień podatkowych:

1. Zasady potrącania podatku u źródła do 2 mln zł i ponad 2 mln zł.

2. Oświadczenie zarządu, zapłata i wniosek o zwrot lub opinia o stosowaniu preferencji.

3. Zmiana przepisów w 2023 odnoszących się do oświadczeń w procedurze pay & refund.

4. Projekt nowych Objaśnień podatkowych w podatku u źródła (25 wrzesień 2023 r).

5. Zabezpieczanie transakcji międzynarodowych w kontekście dochowania należytej staranności.

CZĘŚĆ II :Nowy podatek od przerzuconych dochodów po nowelizacji w 2023 r. z uwzględnieniem objaśnień podatkowych:

1. Podatek od przerzuconych dochodów – stawka podatku.

2. Koszty składające się na podstawę opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

3. Zasady opodatkowania, w tym przesłanki naliczenia podatku.

4. Nowe obowiązki dokumentacyjne.

CZĘŚĆ III: Globalny podatek minimalny – Filar II:

1. Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku minimalnego.

2. Wdrożenie tzw. skutecznego opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw (MNE) i dużych grup krajowych – zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) oraz zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR).

3. Ważne definicje:
a) jednostka składowa,
b) grupa MNE duża grupa krajowa,
c) jednostka dominująca najwyższego szczebla.

4. Czym jest podatek wyrównawczy.

5. System opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych.

6. Obliczanie efektywnej stawki podatkowej i podatku wyrównawczego.

7. Nowe obowiązki dokumentacyjne.

CZĘŚĆ IV: CBAM – graniczny podatek węglowy:

1. Co to jest CBAM i na czym polega?

3. Cel wprowadzenia CBAM.

4. Podstawa prawna (rozporządzenie CBAM, wykonawcze i kolejne).

5. Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem).

6. Zakres obowiązywania:
a) kategorie produktów,
b) obszary geograficzne,
c) kryterium wartości.

7. Podmioty objęte nowymi regulacjami.

CZĘŚĆ V: Ulga na złe długi:

1. Ulga na złe długi w CIT – wprowadzenie.

2. Rozliczanie ulgi u wierzyciela.

3. Rozliczanie ulgi u dłużnika.

4. Podmioty powiązane, a ulga na złe długi.

5. Wpływ upadłości, likwidacji na ulgę na złe długi.

6. Jakie transakcje pozwalają skorzystać z ulgi na złe długi?

7. Kiedy prawidłowo dokonać korekty – na etapie zaliczek czy rozliczenia rocznego?

CZĘŚĆ VI: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji:

1. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje istotne dla podmiotów zwolnionych.

2. Kontrola przedsiębiorcy w zakresie spełniania warunków określonych w decyzji/zezwoleniu.

3. Środki trwałe.

4. Moment poniesienia kosztów inwestycji.

5. Zaliczenia do nakładów inwestycyjnych.

6. Definicja i ustalenie ceny nabycia.

7. Możliwość utraty zezwolenia w wyniku nieutrzymania własności składników majątku.

8. Zasady podstawowe ujęcia przychodów i kosztów w rozliczeniach strefowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2490 + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Haffner*****
ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot


Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
10-06-202412-06-2024Sopot

Zaufali nam: