Podatek od towarów i usług 2023 dla firm z branży gastronomicznej

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Chomiuk – Partner Zarządzający w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy, praktyk z blisko 25 letnim stażem, który doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie pracy w Andersen (wcześniej Arthur Andersen) oraz PricewaterhouseCoopers (PwC). Przez ostatnie 9 lat był partnerem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie podatków pośrednich w PwC oraz za zespół doradztwa dla podmiotów finansowych. W ramach swojej pracy doradzał zarówno największym międzynarodowym koncernom, jak i lokalnym spółkom polskim. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji w prasie codziennej i specjalistycznej. Nagradzany jako najlepszy doradca VAT w Polsce.

Program szkolenia

1. Elementy konstrukcyjne podatku:
a) przedmiot opodatkowania,
b) podatnik,
c) podstawa opodatkowania,
d) podatek należny,
e) podatek naliczony,
f) neutralność podatku VAT.

2. Czynności opodatkowane VAT – dostawa towarów i świadczenie usług, obowiązek podatkowy:
a) definicja dostawy towarów oraz świadczenia usług – praktyczne przykłady,
b) czynności nieodpłatne w VAT – zasady opodatkowania,
c) zaliczki w eksporcie WDT i WNT,
d) odszkodowania i kary umowne – kiedy mogą podlegać opodatkowaniu VAT?
e) ogólne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego,
f) moment dokonania dostawy towarów – znaczenie postanowień umownych oraz formuł Incoterms,
g) moment wykonania usługi – czy protokół zdawczo-odbiorczy ma znaczenie?
h) szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych (otrzymanie zapłaty, wystawienie faktury) – usługi budowlane, transakcje finansowe, najem, leasing, fakturowanie mediów itp.,
i) faktura ustrukturyzowana a obowiązek podatkowy – omówienie problemów praktycznych związanych z nowym rodzajem faktury i jej wykazaniem w pliku JPK_V7.

3. Odliczenie podatku naliczonego:
a) prawo do odliczenia jako element konstrukcyjny podatku,
b) zakaz odliczenia podatku naliczonego – kiedy nie mogę odliczyć podatku naliczonego?
c) należyta staranność jako warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego – objaśnienia MF, orzecznictwo sądów administracyjnych,
d) oszustwa podatkowe – na co zwrócić uwagę, żeby nie paść ofiarą oszusta podatkowego?

4. Podstawa opodatkowania i jej korekta:
a) koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania (np. transport, opakowanie, obciążenie kosztami noclegu),
b) moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy – aktualne orzecznictwo i interpretacje po zmianach obowiązujących od 2021 r.,
c) kurs właściwy do przeliczenia korekty w walucie obcej,
d) anulowanie faktury.

5. Specyfika branży gastronomicznej w zakresie VAT:
a) geneza problemów – stawka VAT jako element cenotwórczy dla klienta,
b) koncepcja świadczeń złożonych i jej wpływ na stawki VAT w gastronomii,
c) sposób określenia stawki VAT,
d) rola przepisów statystycznych,
e) usługa restauracyjna, usługa barowa, produkt gotowy, catering,
f) rola orzecznictwa w procesie opodatkowania VAT w branży gastronomicznej,
g) wyroki TSUE – np. McDonalds i co z niego wynika,
h) wyroki polskich sądów administracyjna,
i) najnowsza praktyka władz skarbowych,
j) typowe dylematy VAT w branży gastronomicznej – omówienie na przykładach z życia codziennego:
• zaklasyfikowanie towaru do właściwego CN a stawka VAT,
• sposoby produkcji i konserwacji produktów konsumpcyjnych a stawka VAT,
• jaka stawka VAT dla towarów złożonych – case cappuccino?,
• towar vs usługa gastronomiczna – stawka VAT,
• usługa gastronomiczna a catering w świetle VAT,
• kiedy można mówić o usłudze gastronomicznej – minimum świadczeń, które decydują o tym, że świadczenie jest usługą a nie towarem,
• kucharze i obsługa sali jako odrębni przedsiębiorcy – podatnicy VAT,
• test na podatnika VAT,
• ryzyka związane z odliczalnością VAT dla przedsiębiorcy prowadzącego restaurację,
• ryzyka dla Kucharzy i Obsługi sali.

6. Ostatnie najistotniejsze zmiany – Grupa VAT, opodatkowanie transakcji finansowych, Ksef:
a) pojęcie grupy VAT,
b) założenia grupy VAT,
c) korzyści z powołania grupy,
d) zagrożenia wynikające z powołania grupy,
e) opodatkowanie usług finansowych – po co te przepisy?
f) pojęcie faktury ustrukturyzowanej, faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna),
g) sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej,
h) dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania od 2024 r.,
i) Krajowy System e-Faktur,
j) korekta faktur ustrukturyzowanych.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
31-05-2023Warszawa

Zaufali nam: