INSTYTUCJE KULTURY

Podatek CIT w instytucjach kultury – nowelizacja przepisów, orzecznictwo sądowe oraz praktyka organów podatkowych

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji kultury zainteresowanych tematyką podatku CIT.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku pochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytucje kultury. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla instytucji kultury zmiany w podatku CIT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane w przyszłości.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej.

Program szkolenia

1. Zagadnienia CIT – zmiany 2022:
a) podatek u źródła – zasady i mechanizmy poboru podatku od 2022 r.,
b) podatek od przerzuconych dochodów – na jakie ryzyka narażeni są podatnicy?
c) koszty finansowania dłużnego – nowe istotne ograniczenia w zakresie rozpoznania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
d) uchylenie art. 15e ustawy CIT i jego skutki (koszty usług niematerialnych / licencji na rzecz do podmiotów powiązanych),
e) reorganizacje – zmiany zasad dotyczących podatkowej neutralności połączeń i wymiany udziałów,
f) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach) – omówienie nowych zasad,
g) pozostałe zmiany.

2. Zagadnienia CIT – zmiany 2023:
a) zmiany w podatku minimalnym,
b) podatek u źródła – zmiany od 2023,
c) zmiany w cenach transferowych – mniej problematyczne transakcje rajowe,
d) przerzucone dochody – porównanie opodatkowania w 2022 roku i w 2023,
e) koszty finansowania dłużnego – zmiany 2023,
f) Polska Spółka Holdingowa,
g) pozostałe zmiany.

3. Omówienie wybranych zagadnień z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytucje kultury:
a) podatek CIT w instytucjach kultury i OSiR:
• specyfika instytucji kultury/OSiR na gruncie podatku CIT,
• praktyczne zastosowanie zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku CIT w instytucjach kultury,
• pozostałe zwolnienia z podatku CIT mogące mieć zastosowanie w instytucjach kultury,
• przychody z tytułu działalności gospodarczej wyłączone ze zwolnienia,
b) podatek u źródła (WHT):
• zasady poboru podatku,
• główny przedmiot opodatkowania,
• honoraria artystów,
• wynagrodzenie pośredników,
• wymiana kulturalna,
c) ulga wspierająca kulturę – nowe możliwości dla instytucji kultury.

4. Omówienie wybranych interpretacji i orzeczeń sądowych z uwzględnieniem działalności prowadzonej przez instytucje kultury.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
13-10-2023Warszawa

Zaufali nam: