NOWOŚĆ

Optymalizacja procesów w branży budowlanej i deweloperskiej

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Igor Łęgowski – posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania metodologii Lean i Six Sigma w celu usprawnienia organizacji i procesów. Od 2007 r. aktywny trener i konsultant Lean Six Sigma, skuteczny w przekształcaniu zespołów w kierunku wyższej użyteczności w organizacji. Przeszkolił i certyfikował ponad 300 Zielonych i Czarnych Pasów. W sumie ponad 800 dni szkoleniowych. Twórca koncepcji Mistrza Osobistej Doskonałości i Akademii MOD. Posiada doświadczenie w ulepszaniu tzw. procesów „END 2 END”. Jako Black Belt w wyniku zakończonych projektów (głównie dla SGL i Philips) dostarczył ponad 2,5 mln euro oszczędności, co było więcej niż szacowane cele. Jako szef BM & S w RBS był odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich wyników działań optymalizacyjnych. Każdy projekt był śledzony w systemie a jego wyniki finansowe potwierdzane przez dział kontroli i przesyłane do zarządu firmy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych i nadzorujących poniższe procesy w branży budowalnej lub deweloperskiej :
1. Budowa
2. Zarządzanie Projektem
3. Zakup i Zarządzanie Zamówieniami
4. Kontrola Jakości i Inspekcje
5. Zarządzanie Finansami i Budżetowaniem

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnić uczestnikom umiejętności i wiedzę niezbędną do optymalizacji kluczowych procesów w branży budowlanej i deweloperskiej, z uwzględnieniem specyficznych wskaźników i koncepcji doskonałości operacyjnej.

Efekty dla uczestników:
• Zrozumienie i umiejętność praktycznego zastosowania koncepcji takich jak Lean Construction, Six Sigma, TOC, TQM, BIM, IPD, KPIs i Risk Management.
• Zdolność do identyfikacji i minimalizacji marnotrawstwa w procesach takich jak Planowanie i Projektowanie, Zakup i Zarządzanie Zamówieniami, Budowa, Sprzedaż i Marketing, oraz Zarządzanie Projektem.
• Umiejętność analizy i optymalizacji wskaźników takich jak Czas Cyklu Projektu, Koszt Budowy na m², LTI, Wskaźnik Zgodności z Harmonogramem, Koszt Nadwyżkowy i Jakość Wykończenia.
• Rozwinięcie kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością w projektach budowlanych i deweloperskich.

Metodyka szkolenia

Interaktywna Formuła: Szkolenie zostało zaprojektowane w formie warsztatowej, co oznacza, że uczestnicy będą aktywnie uczestniczyć w procesie nauki. Zamiast tradycyjnych wykładów, uczestnicy będą angażowani w dyskusje, ćwiczenia grupowe i indywidualne zadania.

Podział na Grupy: Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy, co pozwoli na bardziej szczegółową analizę i dyskusję na temat konkretnych procesów w budownictwie. Każda grupa będzie miała przydzielony konkretny proces do analizy i optymalizacji.

Zastosowanie Narzędzi: W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z różnych narzędzi do analizy i optymalizacji procesów, takich jak SIPOC, mapa torów, 7 muda, diagram Ishikawa oraz burza mózgów. Każde narzędzie zostanie wprowadzone krótkim wykładem teoretycznym, po którym uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania narzędzia w ramach ćwiczeń.

Praktyczne Ćwiczenia: Głównym celem szkolenia jest praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Dlatego większość czasu szkolenia zostanie poświęcona na ćwiczenia, podczas których uczestnicy będą analizować, identyfikować problemy i proponować rozwiązania dla rzeczywistych procesów w budownictwie.

Feedback i Dyskusja: Po każdym ćwiczeniu przewidziana jest sesja feedbacku, podczas której uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, wynikami i wnioskami z innymi grupami. To pozwoli na wymianę doświadczeń i spojrzeń na analizowane procesy z różnych perspektyw.

Materiały Szkoleniowe: Każdy uczestnik otrzyma zestaw materiałów szkoleniowych, w tym podręcznik z teorią dotyczącą analizy i optymalizacji procesów, zestaw narzędzi do pracy oraz materiały pomocnicze, takie jak kartki, markery i flipcharty.

Ewaluacja i Certyfikacja: Na zakończenie szkolenia uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której trener będzie mógł zbierać informacje zwrotne i doskonalić kolejne edycje szkolenia. Uczestnicy, którzy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu i zaliczyli wszystkie ćwiczenia, otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Wprowadzenie: „Osiąganie Doskonałości w Budownictwie”.

2. „Budowanie Lean”: Wprowadzenie do Lean Construction i Last Planner System.

3. „Doskonałość w Projektowaniu”: Optymalizacja procesu Planowania i Projektowania z wykorzystaniem BIM.

4. „Mistrzostwo w Zakupach”: Efektywne Zarządzanie Zakupami i Zamówieniami.

5.  „Six Sigma w Budownictwie”: Zastosowanie DMAIC i DMADV w procesie budowy.

6. „Warsztat Zarządzania Ryzykiem”: Techniki identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach budowlanych.

DZIEŃ II

1.  „TQM w Budownictwie”: Wprowadzenie do Total Quality Management i jego zastosowania w budownictwie.

2. „Optymalizacja Sprzedaży i Marketingu”: Strategie i techniki optymalizacji procesu Sprzedaży i Marketingu.

3.  „Doskonałość w Zarządzaniu Projektem”: Optymalizacja procesu Zarządzania Projektem z wykorzystaniem IPD i KPIs.

4.  „Warsztat Doskonałości Operacyjnej”: Praktyczne ćwiczenia z zakresu optymalizacji operacji budowlanych.

5.  Podsumowanie: „Transformacja Operacji Budowlanych”.

6. Zakończenie i wręczenie certyfikatów „Certyfikowany Optymalizator Procesów Budowlanych”.
________________________________________
Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby uczestnicy mieli możliwość teoretycznego zapoznania się z narzędziami oraz ich praktycznego zastosowania w wybranych procesach. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce hotelarskiej po zakończeniu szkolenia.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 18:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-01-202426-01-2024Warszawa

Zaufali nam: