Szkolenie online Ceny transferowe jako obowiązek sprawozdawczy

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Paweł Babicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zdobywał w polskiej spółce doradztwa podatkowego, gdzie przez kilkanaście lat zajmował się problematyką cen transferowych. Następnie – jako pracownik krajowej grupy kapitałowej z branży energetycznej – wspierał zespół finansowo – księgowy funkcjonujący w ramach Centrum Usług Wspólnych w zarządzaniu funkcją podatkową. Paweł posiada również wiedzę i doświadczenie z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Certyfikowany AML Officer). Współautor książki „Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze”, autor licznych publikacji dotyczących transfer pricing w prasie codziennej i specjalistycznej. Paweł jest także doświadczonym wykładowcą – ma za sobą ponad 100 wystąpień, szkoleń lub warsztatów poświęconych głównie rozliczeniom pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Opis szkolenia

TPR to jedno z narzędzi, na podstawie którego administracja podatkowa pozyskuje dane niezbędne do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. W sposób oczywisty służy zatem i typowaniu do kontroli z zakresu transfer pricing.

Warto poznać je bliżej.
Warto wyeliminować ewentualne błędy podczas realizacji obowiązku sprawozdawczego.
Warto orientować się w najbardziej aktualnych wymogach formalnych związanych z TPR.

Program szkolenia

BLOK I

I. Regulacje obowiązujące od 1.1.2024 r.

II. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych:

1. Definicje:
a)cena transferowa,
b)transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym.

2. Identyfikacja transakcji kontrolowanej. Macierz transakcji grupowych.

3. Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.

4. Rodzaje transakcji.

5. Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.

6. Obowiązki:
a) local file,
b) analiza porównawcza,
c) master file,
d) analiza zgodności.

III. Katalog metod szacowania cen transferowych:

1. Metoda porównywalny ceny niekontrolowanej:
a) porównanie wewnętrzne,
b) porównanie zewnętrzne.

2. Metoda ceny odprzedaży.

3. Metoda koszt plus.

4. Metoda podziału zysków.

5. Metoda transakcyjnej netto.

6. Inne metody.

7. Metodologia analizy porównawczej – kluczowe etapy.

8. Metodologia analizy porównawczej – kluczowe etapy.

IV. Zasada rynkowości cen:

1. Przedziały rynkowe.

2. Klauzula rynkowości (ang. Market price principle).

V. Strategia podatkowa:

1. Elementy strategii podatkowej.

2. Ryzyka związane z raportowaniem.

BLOK II

1. Definicja podmiotów powiązanych.

2. Dokumentacja local file:
a) omówienie elementów dokumentacji lokalnej ze wskazaniem zmian w przepisach,
b) prezentacja dokumentacji lokalnej wraz z udostępnieniem aktualnego wzoru.

3. Analiza cen transferowych:
a) rola analizy porównawczej,
b) podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej,
c) zwolnienia z konieczności przygotowania analizy porównawczej,
d) metodologia sporządzenia analizy porównawczej,
e) omówienie wybranych baz danych,
f) omówienie wzoru analizy porównawczej,
g) przesłanki sporządzenia analizy zgodności,
h) elementy analizy zgodności,
i) prezentacja przykładowej analizy zgodności.

4. Dokumentacja grupowa Master File:
a) przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji grupowej,
b) elementy dokumentacji grupowej,
c) omówienie wzoru dokumentacji grupowej.

5. Zagadnienia specyficzne:
a) zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej,
b) safe harbours,
c) recharakteryzacja i pominięcie transakcji,
d) secret comparables,
e) restrukturyzacja działalności.

6. Doszacowanie i sankcje karno- skarbowe.

7. Kontrole z zakresu cen transferowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-03-2024Online
15-05-2024Online

Zaufali nam: