Obowiązki raportowania schematów podatkowych MDR

Cena: 690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Aneta Drosik – Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do księgowych, pracowników biur rachunkowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych i doradców podatkowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych. Obowiązek raportowania dotyczy każdego zdarzenia, które skutkuje powstaniem korzyści podatkowej, ale nie tylko.
Z uwagi na to, że przepisy przewidują surowe sankcje, w tym sankcje administracyjne, karne i karno – skarbowe za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie nowych obowiązków, na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze informacje dotyczące raportowania schematów podatkowych oraz praktyczne przykłady, w jaki konkretny sposób identyfikować sytuacje podlegające raportowaniu i jak krok po kroku wywiązać się z tego obowiązku.

Program szkolenia

I. Czym jest schemat podatkowy?

1. Rodzaje schematów podatkowych.

2. Czy każdy schemat podatkowy podlega obowiązkowi informacyjnemu.

3. Cechy rozpoznawcze schematów podatkowych.

4. Definicja uzgodnienia i korzyści podatkowej.

5. Czym są i jak identyfikować cechy rozpoznawcze.

6. Rodzaje schematów i ich różnice.

7. Czy każdy schemat będzie podlegał raportowaniu? – jak prawidłowo przeprowadzić analizę zdarzenia.

8. Raportowanie schematów, a ryzyko potencjalnej kontroli podatkowej.

9. Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych.

II. Na kim spoczywają obowiązki informacyjne?

1. Definicja „promotora” oraz jego obowiązki.

2. Pojęcie podmiotu „korzystającego” oraz jego obowiązki.

3. Podmiot „wspomagający” – kim jest, do czego jest zobowiązany.

4. Właściwe przyporządkowanie obowiązków informacyjnych spoczywających na poszczególnych podmiotach.

5. Jakie konsekwencje może ponieść podmiot odpowiedzialny wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków.

III. Terminy i sposób wypełniania obowiązków informacyjnych:

1. Terminy na złożenie informacji i raportów.

2. Zakres informacji, które należy przekazać szefowi kas.

3. Nsp – numer schematu podatkowego.

4. Zmiany od 2020 roku w zakresie raportowania schematów podatkowych w związku z przeciwdziałaniem covid-19, w tym zawieszenie terminów.

5. Jakie terminy raportowania obowiązują od 31 lipca 2023 roku.

IV. Praktyczne aspekty raportowania schematów i wypełniania obowiązków informacyjnych:

1. Jak efektywnie wypełniać obowiązki informacyjne?

2. Przesłanki przesądzające o uznaniu uzgodnienia za schemat podatkowy.

3. Praktyczne identyfikowanie obowiązków w przypadku uczestniczenia w „czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia”.

4. Przykłady schematów podatkowych.

V. Obowiązek wdrożenia procedur wewnętrznych:

1. Na kim spoczywa obowiązek wdrożenia szczegółowych procedur raportowania.

2. W jaki sposób sformułować treść procedur, aby zabezpieczyć się przed sankcjami?

3. Praktyczne aspekty opracowania procedur wewnętrznych.

VI. Sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązku raportowania:

1. Odpowiedzialność za brak raportowania lub niewłaściwe poinformowanie szefa kas.

2. Zakres kar przewidzianych za naruszenie przepisów.

3. Szczególny rodzaj sankcji za brak wdrożenia procedur wewnętrznych.

4. Wewnętrzny oraz zewnętrzny MDR Officer.

5. Audyty MDR oraz zasady składania czynnego żalu przy schematach podatkowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
11-10-2023Warszawa

Zaufali nam: