MSSF17 – wycena na dzień bilansowy LRC PAA, LRC VFA oraz reasekuracja bierna

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o alokację składki (PAA)

1. Warunki zastosowania podejścia w oparciu o alokację składki

2. Wycena umów ubezpieczenia w oparciu o alokację składki na dzień ujęcia początkowego:

3. Wycena umów ubezpieczenia za pozostały okres ochrony LRC w oparciu o alokację składki na dzień bilansowy:
3.1. Zmiany w przepływach pieniężnych
3.2. Amortyzacja przepływów pieniężnych z tyt. akwizycji
3.3. Przychody z ubezpieczeń

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych w oparciu o alokację składki

5. Powiązanie danych z PSR z danymi w modelu PAA

6. Monitoring rozliczania zobowiązań ubezpieczeniowych LRC

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o opłatę zmienną VFA

1. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego przy podejściu VFA
1.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków, wpływ działalności inwestycyjnej
1.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
1.3. Stosowane stopy dyskontowe
1.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

2. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia przy podejściu o opłatę zmienną VFA

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy

4. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy dla umów generujących stratę

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena aktywów i zobowiązań reasekuracyjnych

1. Granice umowy reasekuracji

2. Zasady grupowania umów dla celów reasekuracji biernej

3. Zależności pomiędzy dz. ubezpieczeniową a reasekuracja bierną wg MSSF17

4. Wycena umów reasekuracji biernej na dzień ujęcia początkowego
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków,
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie reasekuracji

5. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych po rozpoznaniu umowy reasekuracji – Model ogólny

6. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy – Model ogólny

7. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych za pozostały okres ochrony LRC na dzień bilansowy – podejście w oparciu o alokacje składki

8. Wycena zobowiązań reasekuracyjnych z tytułu zaistniałych szkód LIC na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Zapytaj o najbliższy termin szkolenia: szkolenia@adnakademia.pl

Zaufali nam: