MSSF17 – ujęcie początkowe, wycena na dzień bilansowy – model ogólny

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 4h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – zasady ujęcia początkowego umów ubezpieczenia – Model ogólny

1. Definicja umowy ubezpieczenia wg MSSF17

2. Klasyfikacja umów ubezpieczenia (MSSF17, MSSF15, MSSF9)

3. Grupowanie umów ubezpieczenia na potrzeby MSSF17

4. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny
4.1. Strumienie przepływów pieniężnych oczekiwanych wpływów i wydatków – rodzaje oczekiwanych strumieni, źródła danych do szacowania oczekiwanych strumieni, zasady ustalania oczekiwanych wpływów i wydatków
4.2. Korekta na ryzyko niefinansowe
4.3. Stosowane stopy dyskontowe
4.4. Zasady ustalania marży CSM na umowie ubezpieczenia

5. Wycena umów ubezpieczenia generujących stratę na dzień ujęcia początkowego – Model ogólny

6. Wycena umów ubezpieczenia na dzień ujęcia początkowego wg MSSF 17 (Model ogólny) a wycena dla celów wypłacalności

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz.1 – kontrakty zyskowne

1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
1.1. Ewidencja inkasa składki
1.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
1.3. Ewidencja kosztów akwizycji
1.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
1.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

2. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
2.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
2.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,
2.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, aktualizacja marży CSM,

3. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 3 – 6h – Rachunkowość finansowa wg MSSF17 – wycena zobowiązań ubezpieczeniowych na dzień bilansowy – cz. 2 – kontrakty generujące straty

4. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowych po rozpoznaniu umowy ubezpieczenia:
4.1. Ewidencja inkasa składki
4.2. Ewidencja szkód i wypłat odszkodowań
4.3. Ewidencja kosztów akwizycji
4.4. Ewidencja kosztów administracyjnych (kosztów obsługi umów ubezpieczenia oraz kosztów ogólnych Zarządu)
4.5. Ewidencja pozostałych kosztów technicznych

5. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych za pozostały okres ochrony LRC (rezerwa składek MSSF17) na dzień bilansowy:
5.1. Wycena umów przy niezmienionych założeniach
5.2. Wycena umów przy założeniu niższych kosztów niż oczekiwano – aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty
5.3. Wycena umów przy założeniu wyższych kosztów niż oczekiwano– aktualizacja strumieni pieniężnych, rozliczenie straty

6. Wycena zobowiązań ubezpieczeniowych z tytułu zaistniałych szkód LIC (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17) na dzień bilansowy

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
18-12-202319-12-2023Warszawa

Zaufali nam: