MSSF17 – Sprawozdanie finansowe, transition

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 10h – Rachunkowość wg MSSF17 – zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym

1. Charakterystyka sprawozdania z sytuacji finansowej w zakresie dz. ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – struktura aktywów i zobowiązań
1.1. Wymogi minimalne w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – z tyt. MSSF 17
1.2. Zakres ujawnień wg MSSF 17
1.3. Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy

2. Charakterystyka rachunku zysków i strat wg MSSF oraz innych całkowitych przychodów – struktura przychodów i kosztów
2.1. Wymogi minimalne w zakresie przychodów i kosztów z tyt. MSSF 17
2.2. Wymogi minimalne w zakresie innych całkowitych dochodów z tyt. MSSF 17
2.3. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych
2.4. Zakres ujawnień wg MSSF 17 w zakresie aktywów i zobowiązań ubezpieczeniowych

3. Sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSSF 17
3.1. Ewidencja zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych
3.2. Sporządzenie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat
3.3. Sporządzenie ujawnień w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowo – reasekuracyjnych

4. Przekroje analityczne w księgach rachunkowych niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego wg MSSF17 oraz ujawnień

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 6h – Rachunkowość wg MSSF17 – Zastosowanie MSSF17 po raz pierwszy (Transition)

1. Zasady zastosowania MSSF17 po raz pierwszy
1.1. Modele transition
1.2. Warunki do zastosowania poszczególnych modeli
1.3. Konsekwencje zastosowania różnych modeli

2. Zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego
2.1. Stosowanie MSR 8
2.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego

3. Zastosowanie zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego
3.1. Zakres modyfikacji do podejścia retrospektywnego
3.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia pełnego
3.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia zmodyfikowanego

4. Zastosowanie podejścia opartego na wartości godziwej
4.1. Zasady ustalania wartości godziwej kontraktów na dzień przejścia
4.2. Zakres informacji niezbędnych do zastosowania podejścia opartego na wartości godziwej
4.3. Sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy przy zastosowaniu podejścia opartego na wartości godziwej

5. Sporządzenie danych porównawczych

6. Zakres ujawnień do sprawozdania w zakresie transition

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
08-05-202409-05-2024Warszawa

Zaufali nam: