Motywacja do realizacji celów oparta o typologię osobowości. Dlaczego jedni osiągają sukcesy a inni nie?

Cena: 1240 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1240 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

MOTYWACJA JEST W NAS ! BY CHCIAŁO SIĘ CHCEIĆ !

„Jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć zmiany.”
Julio Cortazar

„Raz zasiane ziarno zmiany, podlewane nastawieniem i konsekwencją, plewione z oporu i wymówek, w końcu wyda owoce które trafią na nasz stół”
Andrzej Zdanowski

Zapraszamy na autorski warsztat przygotowany w oparciu o własne doświadczenia trenera – Andrzeja Zdanowskiego. 
Każdy Uczestnik w cenie szkolenia otrzyma książkę „Typologia osobowości w praktyce – czyli jak ułatwić sobie życie” – autorstwa prowadzącego szkolenie. 

Prowadzący szkolenie

Andrzej Zdanowski – trener, coach, praktyk biznesu, autor. Certyfikowany „Trener zmian”. Od kilkunastu lat tworzy prowadzi zespoły sprzedażowe i zadaniowe wyznając zasadę Napoleona Bonaparte, że „ armia baranów dowodzona przez lwa, jest skuteczniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana”. Nagrody oraz referencje od firm będących liderami rynku potwierdzają jego osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do realizacji wyznaczanych celów. Cała jego praca to… ludzie. Efekty jego metod zarządzania zostały docenione m.in. nagrodą Dyrektora Zarządzającego TP DiTel w konkursie „Najlepszy Szef”, wyróżnieniem/ nagrodą za wyniki sprzedażowe w firmie UNI-FILM Sp. z o.o., nagrodą Zarządu ANB Sp z o.o. za efektywność działań. Jego atuty to bogate doświadczenie i praktyka w zarządzaniu grupami sprzedażowymi. Różnorodność branż w jakich zdobywał doświadczenie pozwoliła mu na wypracowanie skutecznych narzędzi i mechanizmów podnoszących efektywność podejmowanych działań. Kilkukrotnie nagradzany za realizację celów i wyniki swojej pracy. Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach ze specjalizacją agrobiznes. Na zaproszenie rządu kanadyjskiego odbył w Kanadzie miesięczny kurs w ramach projektu The Canadian International Development Agency oraz The InternacionalLivestock Management Schools. Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kwalifikacje sprzedawców i kadry menadżerskiej. Wysoko oceniane są jego warsztaty dotyczące efektywnej sprzedaży, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz negocjacji handlowych. Autor książek: „Typologia osobowości w praktyce” oraz „Sięgaj dalej – scenariusze szkoleń biznesowych”. Na sali szkoleniowej średnio 150 dni w ciągu roku. By być blisko praktyki – na stałe doradca i konsultant biznesowy. W TVN CNBC występował, jako ekspert w temacie organizacji i planowania pracy menadżera. Pasjonat biegania, jak sam mówi: „na miarę swoich możliwości”.

Adresaci szkolenia

Przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, pracownicy obsługi klienta, osoby zajmujące się sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania. Menedżerowie, którzy chcą docierać do ludzi indywidualnie i wykorzystać w pełni potencjał swojego zespołu.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest wykorzystanie swego potencjału wynikającego z typu osobowości jakim jesteśmy. Dzięki temu zwiększysz umiejętności przystosowywania się do dynamiki ciągłych zmian, jakie są normą w obecnych czasach. Ilość informacji jakie dociera do nas w ciągu 24h, jeszcze 60 lat temu rozłożona była na 30 lat naszego życia.

Większość z nas, podczas podejmowania ważnych działań, zdarzyło się zostać mistrzem „odkładania na później”. Zanim padnie „no teraz to już muszę”, zajmujemy się wszystkimi mało ważnymi działaniami. Takie odwlekanie i odkładanie działań, mimo świadomości ich ważności psychologia określa mianem prokrastynacji. Prokrastynacja obniża naszą efektywność i produktywność, przez co realizacja ważnych celów zostaje odłożona w czasie lub zupełnie zaniechana.

Automotywacja oraz umiejętność szybkiej adaptacji do działania to obecnie jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych kompetencji miękkich. Jest to kompetencja, którą jak każdą można nabyć. Motywacja do nabycia tej kompetencji jest w 100 % zależna tylko i wyłącznie od nas samych

Warsztat pokazuje i uczy jak osiągać założone cele nie ulegając naturalnemu oporowi, jak radzić sobie z prokrastynacją oraz wewnętrznym brakiem motywacji i przez to doprowadzić do zmiany postawy własnej oraz innych. Zaletą szkolenia jest praca na konkretnych przykładach wynikających z doświadczenia trenera, utrzymywanie ciągłej aktywności Uczestników oraz przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki czemu uzyskujemy dużą skuteczność wdrażania nabywanych umiejętności.

Celem szkolenia jest poprawa komunikacji z różnymi typami osobowości a w szczególności:
• poprawa efektywności współpracy pomiędzy zespołami,
• świadomość wspólnego celu i praca nad jego realizacją,
• umiejętność wykorzystania różnorodności typów osobowości,
• komunikacja oparta na zrozumieniu, szacunku i pozytywnych intencjach,
• poznanie i zrozumienie sposobu funkcjonowania osób z różnymi typami osobowości,
• poznanie własnego sposobu funkcjonowania oraz możliwości poprawy komunikacji z innymi,
• integracja i lepsze zrozumienie innych osób w zespole,
• wypracowanie sposobów wykorzystania tej wiedzy w kontaktach z zespołem, klientami czy partnerami w biznesie.

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje, prezentacja, studia przypadku, symulacje, wymiana doświadczeń, feedback, obserwacje, gotowe narzędzia do wykorzystania w praktyce.

Program szkolenia

1. Motywacja i automotywacja w codziennych działaniach. Dlaczego jedni podejmują ryzyko a inni nie potrafią podjąć błahej decyzji? Psychologia osiągnieć, czyli rola naszej automotywacji w osiąganiu celu/sukcesu. Zmiana własnego nastawienia na innych i ich postaw. Rozwijanie własnych kompetencji i ich wpływ na wykonywane obowiązki – samodoskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności.
• Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu – „by chciało mi się chcieć”.
Przepis na sukces w życiu i biznesie.
• Co jest moją wartością motywującą?
• Zmiana nastawienia, stereotypów i przekonań kluczem do zwiększenia efektywności współpracy i budowania relacji.
• Co nas motywuje do zmian i działania?
• Technika Sponsora.
Zmiana nawyków i przekonań – Mistrzowie Narzekania.
• „Ale po co ta zmiana, przecież jest dobrze” – strefa komfortu i wygody
Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

2. Realizacja celów i rozwijanie się. Jak podchodzą do celów różne typy osobowości? Cele osobiste i zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele
• Siła wizji i wielkość wdrażanych celów
Dlaczego jedni osiągają sukces/cel a inni nie? (Autorska Technika)
Wytrwałość i konsekwencja w realizacji celu. Czy wytrwałości można się nauczyć?
• Decyzje i wyznaczanie sobie celów.
• Poprawnie sformułowany cel – dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane porażkę na samym początku?
• Kryteria poprawnie wyznaczonego celu (ściągawka).
• Techniki wyznaczanie i realizacji celów (ściągawka).
Negatywne emocje podczas realizacji celów – strach, złość, frustracja, zazdrość – jak sobie z nimi radzić?
• Błędy myślowe jakim ulegamy podczas realizacji celów (ściągawka).
Technika „Łapania Negatywnych Myśli”.

Jak zacząłem biegać, czyli Wymówki vs Działanie (Pola sił – Narzędzie, które pokazuje jakie podejmować działania zmierzające do realizacji wyznaczonego celu.

3. Metaprogramy – różnorodność klientów (wewnętrznych i zewnętrznych ), z jakimi mamy na co dzień do czynienia w oparciu o typologię osobowości.
• Kim jestem Ja, kim są moi koledzy, współpracownicy, klienci ..?
• Jak komunikować się z poszczególnym typem osoby?
• Doceniaj i pielęgnuj podobieństwa, akceptuj i wykorzystuj różnice.
• Wrodzone „talenty” moje i innych.
• Jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by osoba podjęła oczekiwane działania?
• Dopasowanie własnego typu osobowości do typu rozmówcy.
• Dlaczego przeciwieństwa się przyciągają?
• Jakie zachowania, umiejętności działania cenimy u innych typów osobowości?

4. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych podczas szkolenia. Moja osobowość, moja motywacja. Jakie podejmę działania w celu realizacji wyznaczonego celu?

Informacje organizacyjne

Cena: 1240 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
książkę „Typologia osobowości w praktyce – czyli jak ułatwić sobie życie” 
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat
dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-03-2024Warszawa
19-04-2024Warszawa
22-05-2024Warszawa
17-06-2024Warszawa

Zaufali nam: