NOWOŚĆ

Mistrz sprzedaży w czasach kryzysu

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

ZAGROŻENIE, A MOŻE SZANSA? – TO ZALEŻY OD CIEBIE!

Kryzys to czas, w którym wiele podmiotów gospodarczych i wielu klientów przeżywa trudne chwile. Niedostatek wolnych środków, niepewność przyszłości, niespodziewane zmiany przepisów, wydarzenia na świecie i w kraju na które nie mamy wpływu – wszystkie te czynniki mogą spowodować, że w trakcie rozmowy handlowej sprzedawca usłyszy od potencjalnego klienta: Nie, nie dzisiaj. Przepraszam, ale teraz mamy inne priorytety I nie sfinalizuje transakcji. Tak, kryzys to zdecydowanie jest zagrożenie i wielka przeszkoda w realizacji planów sprzedaży. Ba, kryzys to zagrożenie dla egzystencji wielu firm!

Z drugiej strony są branże, przedsiębiorstwa, pojedynczy biznesmeni, a także handlowcy, dla których kryzys to czas rozkwitu. Ponieważ oferują ludziom coś co jest im niezbędne. Albo coś, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. Albo po prostu byli w stanie dotrzeć do klienta i przekonać go, ze akurat ich produkt lub usługa jest tym, co w kryzysie przyda się szczególnie. Sytuacja kryzysu bowiem wymaga nie tylko znajomości narzędzi i technik sprzedażowych. Skuteczni sprzedawcy mają je oczywiście opanowane do perfekcji bez względu na okoliczności, ale dysponują czymś jeszcze – kreatywnością, która pozwala im twórczo się do nich adaptować. Prawda jest taka, że na to, co się dzieje, nie mamy większego wpływu, ale mamy wpływ na to, co jesteśmy w stanie zrobić, a przez to także na efekty, jakie uzyskamy.

Autorski warsztat w oparciu o własne doświadczenie trenera i klientów prowadzącego. 
Każdy Uczestnik otrzyma w cenie szkolenia książkę autorstwa prowadzącego „Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu”.

Adresaci szkolenia

Przedstawiciele handlowi, sprzedawcy, menedżerowie sprzedaży, pracownicy obsługi klienta, osoby zajmujące się sprzedażą na wszystkich szczeblach zarządzania.

Cel szkolenia

Nabycie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznej sprzedaży w czasach zmieniającej się i trudno przewidywalnej gospodarki.

Po szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu:
• tworzenia profilu idealnego klienta (PIK) w czasach zmieniającej się i trudno przewidywalnej gospodarki,
• modeli zachowań w relacjach z PIK-em,
• zarządzania wiedzą i informacją w czasach VUCA i BANI,
• dopasowania metod i narzędzi komunikacji z klientem,
• efektywnego i innowacyjnego wykorzystania telefonu w procesie sprzedaży,
• umiejętnego zadawania pytań i ich wykorzystywania podczas rozmowy,
• rozpoznawania ukrytych potrzeb klienta i jego motywacji do zakupu,
• reguł i zasad wywierania wpływu i obrony przed manipulacją,
• unikania błędów w diagnozowaniu potrzeb klienta,
• właściwego podejścia do konfliktów interesów,

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje, prezentacja, studia przypadku, symulacje, wymiana doświadczeń, feedback, obserwacje, praca z kwestionariuszami i narzędziami do autoanalizy.

Program szkolenia

1. Klient w czasach VUCA i BANI:
• Profil Twojego idealnego klienta w czasach VUCA i BANI
• Co trzeba wiedzieć o swoim idealnym kliencie
• Czym są i jaką rolę pełnią skrócone komunikaty
• Jak tworzyć skrócone komunikaty do klientów
• Czym są „wyraźne korzyści” i jak je komunikować
• Czym są „szybkie decyzje” i jak definiować

2. Właściwe podejście:
• Wiedza i informacja w czasach VUCA i BANI
• Realizowanie planów sprzedaży w czasach VUCA i BANI
• Konflikty interesów w obszarze sprzedający – kupujący
• Narzędziami jakimi dysponuje handlowiec czasach VUCA i BANI
• Unikanie błędów w diagnozowaniu potrzeb klienta
• Kiedy, jakie i jak stosować argumenty
• Jak przygotować argumentację i stosować ją w praktyce
• Taktyki poza argumentowe

3. Inny model relacji handlowych:
• Jak jakość i cena wpływają na decyzje zakupowe
• Czym jest Wskaźnik Płynności i jak wykorzystać go w praktyce
• Jakie informacje warto przekazywać, a jakie pomijać
• Na czym polega ograniczanie opcji wyboru
• Dlaczego tak ważna jest dyspozycyjność i dostępność
• Na czym polega upraszczanie procesu zakupowego
• Czynniki, które mają wpływ na efektywność sprzedaży
• Jak przygotować się do rozmowy handlowej
• Jak prowadzić rozmowę handlową w i ułatwiać zakupy
• Jakich zastrzeżeń się spodziewać i jak sobie z nimi radzić

4. Wpływ i zrozumienie:
• Czy w czasach VUCA i BANI warto wpływać na decyzję klientów
• Jaki model relacji z klientem okazać się skuteczny
• Dlaczego i w jaki sposób okazywać empatię
• Jakie techniki perswazji mogą być skuteczne
• Na czym polega i jak stosować technikę „dawania do myślenia”
• Czym są sugestie i jak ich używać w rozmowie z klientem
• Presupozycje i negacje oraz ich zastosowanie w komunikacji z klientem
• Od czego zależy rozumienie i interpretacja danych
• Czym są operatory i jak je wykorzystywać w interpretowaniu danych

5. Telefon i jego rola w sprzedaży:
• Zmieniające się modele i formy kontaktu w czasach VUCA
• Możliwości i zagrożenia zastosowania telefonu w sprzedaży
• Na czym polega działania acykliczne i czy warto je podejmować
• Cztery punkty przygotowania do rozmowy z klientem
• Strategicznie ważna rola BATNA w czasach VUCA i BANI
• Złoty środek w scenariuszu rozmowie telefonicznej
• Formuła 3Z i jej zastosowanie w praktyce
• Tworzenie indywidualnych scenariuszy rozmów telefonicznych

6. Motywacja:
• Postawa i kompetencji, bezcenna synergia w czasach VUCA i BANI
• Co wpływa na motywację i czego można nauczyć się od noblistów
• Jak zmiana sposobu myślenia wpływa na motywację i efekty
• Nowe definicje sukcesu i porażki
• Jak łatwiej osiągać sukcesy i eliminować porażki
• Jak unikać koncentracji na problemie i skupiać się na twórczych rozwiązaniach
• Twoje dwa wielkie drogowskazy w czasach VUCA i BANI

7. Zawsze jest sposób:
• Dlaczego wciąż nie radzimy sobie ze zmianą
• Dlaczego w czasach VUCA i BANI potrzebujemy więcej kreatywnego myślenia
• Jak rozwijać swoją naturalną kreatywność
• Jak wygląda klasyczny model kreatywnego myślenia w praktyce
• Praktyczne zastosowanie syntetyki W. Gordona w generowaniu kreatywnych rozwiązań w dowolnym obszarze sprzedaży.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy

Brak terminów

Zaufali nam: