NOWOŚĆ

Lider w obliczu zmian. Magia sukcesu przywództwa – warsztat okiem psychologa

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

„Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle”


Szefie zadbaj o siebie!

Dzisiejszy lider ma nie lada wyzwanie, niepewna przyszłość, zmienna rzeczywistość, dynamiczna sytuacja gospodarczo-polityczna a do tego odpowiedzialność za ludzi, firmę i wyznaczanie celów co w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie.

Dodatkowo po czasach pandemii, pracy zdanej, hybrydowej zmieniły się oczekiwania pracowników, co do stylu zarzadzania oraz uległy zmianie potrzeby pracowników. To, co kiedyś było ważne i cenne dla pracowników teraz ma mniejsze znaczenie, a jak pokazały badania:
Ludzie potrzebują większego wsparcia psychicznego i zwracają się do swoich pracodawców o pomoc:
• 76% pracowników uważa, że ich pracodawca powinien zrobić więcej, aby chronić ich zdrowie psychiczne*
• Wzrasta znaczenie empatycznego kontaktu z pracownikiem i rola bezpośredniego przełożonego. tylko 1 szef na 10 spełnia takie oczekiwania.**

* Badanie ORACLE i Workplace Intelligence oparte na ankiecie przeprowadzonej przez firmę Savanta Inc. w okresie od 16 lipca do 4 sierpnia 2020 r. W ankiecie wzięło udział 12 347 respondentów z całego świata:
** Business Insider Global Trend Report for 2021-23 “Trends for ’21 and beyond”

Zapraszamy do wspólnej, aktywnej pracy i rozwijania nowoczesnych kompetencji liderskich.
To psychologiczny bardzo praktyczny warsztat dla liderów, którzy w obecnych czasach zmian potrzebują świeżego spojrzenia na siebie, firmę, zespół.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie, kierownicy i liderzy zespołów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ludźmi.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili

• świadomie rozwijać własny styl liderski elastyczny do zmian w otoczeniu organizacji,
• używać psychologicznych narzędzi managerskich w pracy,
• elastycznie dopasowywać swój styl liderski do zmieniających się dynamiczne czynników zewnętrznych,
• panować nad emocjami swoimi i zespołu,
• wspierać pracowników metodami coachingowymi i mentoringowymi budując ich zaangażowanie i wiarę we własne możliwości.

I jak tu być szefem zdrowym psychicznie?
Odpowiedzią jest: Bądź autentyczny i opanuj meta umiejętności. A czym one są? Ucząc się zarządzania ludźmi opanowuję pewną umiejętność, lecz sposób, w jaki zarządzam to już meta umiejętność. Dlaczego dwóch szefów podobnie wyszkolonych, z podobnym doświadczeniem i wiedzą ma różne efekty w swojego zarządzania? Jak to się dzieje, że ludzie pójdą za jednym jak w ogień a z drugim nie chcą pracować? – to oczywiście człowiek a nie metoda określa skuteczność działania bądź jego brak.

Ale co to oznacza w praktyce?
Meta umiejętności szefa biorą się z tego, kim jestem jako człowiek, jaki mam stosunek do życia, ludzi, siebie samego, jakie jest moje rozumienie świata, jego doświadczam porażek sukcesów, spadku motywacji itd.

Program szkolenia

1. Po co jestem szefem? – w poszukiwaniu sensu bycia liderem
• 4 strefy świadomości
• Wewnętrzna twierdza
• Co buduje odporność psychiczną lidera w dzisiejszych czasach

2. Szef – zarządzanie myśleniem, ciałem, emocjami

3. Praca z ciałem
• Filozofia oddechu
• Sposoby stymulacji nerwu błędnego
• Zasada 30 sekund

4. Praca z umysłem
• Techniki wizualizacyjne
• Trening plastyczności mózgu

5. Praca z przekonaniami
• Przekonania – umiejętność kontrolowania swoich myśli
• Poczucie sprawczości i kompetencji w czasach niepewności i zmian
• Techniki automotywacji
• Praca z krytykiem wewnętrznym szefa
• Wzmocnienie własnej rezyliencji

6. Szef autentyczny czyli meta umiejętności lidera
• Emocje, nauka wyrażania emocji w biznesie i zarządzania emocjami w zespole
• Empatia wobec siebie i ludzi,
• Wyrozumiałość a stanowczość
• Szczerość wobec siebie i ludzie,
• Czujność i uważność na zespół

7. Jaką atmosferę tworzę w zespole?

8. „Ciche przywództwo” czym jest i czy każdy może być uważnym szefem?

9. Komunikacja szefa w dzisiejszych czasach

10. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa

11. Szef empatyczny a szef stanowczy i decyzyjny – jak pogodzić empatie i wymagania?

12. Model empatycznego porozumiewania się – Potrzeby pracowników czym są i czym różnią się od oczekiwań pracowników?

13. Uważność na siebie i pracowników – jak dbać o zdrowie psychiczne swoje i pracowników

14. Techniki zarządzani stresem w zespole
• Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
• Jak reagować na „nie da się” pracowników – konkretne metody psychologiczne

Informacje organizacyjne

Cena: 2090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
21-03-202422-03-2024Poznań
15-04-202416-04-2024Warszawa
18-04-202419-04-2024Wrocław

Zaufali nam: