Kurs online Specjalista ds. rachunkowości podatkowej (32 h)

Cena: 1690 zł (VAT zw.)

Kategoria: , ,

Czas trwania: 32 h
Cena: 1690 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, które posiadają już pewne doświadczenie lub wykształcenie w tych dziedzinach. Obejmuje to zarówno osoby pracujące w dziale księgowości lub finansów, jak i te, które chcą rozwijać się zawodowo w tych obszarach.

Cel kursu

Rachunkowość podatkowa obejmuje procesy obliczania i rejestrowania podatków, a także transakcji biznesowych niezbędnych do określenia przychodów i obciążeń podatkowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Celem kursu jest umocnienie podstawowych oraz rozszerzenie praktycznych umiejętności związanych z rachunkowością podatkową. Ma to umożliwić efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi. W rezultacie kursanci zostaną przygotowani do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, który został sklasyfikowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach kodu zawodu 241105.

Metody nauczania

• Wykłady teoretyczne
• Ćwiczenia praktyczne oparte na przypadkach i przykładach
• Analiza przypadków i dyskusje grupowe
• Studia przypadków z prawdziwych sytuacji biznesowych

Program kursu

Moduł I
Wprowadzenie do rachunkowości podatkowej
• Wprowadzenie do podstawowych pojęć w rachunkowości podatkowej
• Różnice między księgami handlowymi a podatkowymi
• Podstawowe zasady rachunkowości podatkowej

Moduł II
Podatki dochodowe
• Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
• Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
• Uwzględnianie różnych źródeł przychodów i kosztów w obliczeniach podatkowych

Moduł III
Podatek od towarów i usług (VAT)
• Podstawowe zasady funkcjonowania VAT
• Kategorie podatników VAT
• Obowiązki podatkowe związane z VAT

Moduł IV
Rachunkowość i deklaracje podatkowe
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami podatkowymi
• Analiza i interpretacja dokumentów podatkowych
• Przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT

Moduł V
Kontrola podatkowa i procedury odwoławcze
• Procedury kontroli podatkowej
• Przygotowanie dokumentacji dla organów podatkowych
• Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej

Moduł VI
Aktualności w prawie podatkowym
• Bieżące zmiany w przepisach podatkowych
• Interpretacje indywidualne i ogólne
• Trendy w rachunkowości podatkowej i ich wpływ na praktykę zawodową

*Kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie
dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy (nie zawiera nagrań z kursu)

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kompetencji w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105). Koszt egzaminu 200 zł za osobę.

Wymagania konieczne:
Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:00

09:00-16:00 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@adn.pl

Terminy szczegółowe

Kurs weekendowy (sobota, niedziela)
Sesja I, 26 – 27 października 2024
Sesja II, 16 – 17 listopada 2024

Kurs w dni robocze (wtorek, czwartek)
Październik: 15, 17, 22, 24

 

 

Dostępne terminy
15-10-202424-10-2024Online
26-10-202417-11-2024Online

Zaufali nam: