Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze publicznym – aktualne wyzwania i obowiązek stosowania w 2024 roku

Cena: 540 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Od początku stycznia 2022 roku możliwe jest wystawianie tzw. faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. W roku bieżącym korzystanie z systemu e-Faktur jest dobrowolne, jednak w lipcu 2024 r. planowane jest wprowadzenie powszechnego fakturowania elektronicznego w Polsce. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami nowych przepisów oraz przygotowanie ich na dostosowanie się do rewolucyjnych zmian na czas.

Prowadzący szkolenia

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej

Program szkolenia

1. Źródła, z których fiskus czerpie informacje o podatnikach:
a) Krajowy System e-Faktur (KSeF),
b) eUrząd,
c) schemy JPK,
d) STIR,
e) kasy fiskalne online,
f) Biała lista,
g) MDR (raportowanie schematów podatkowych),
h) digitalizacja resortu finansów.

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF):
a) Krajowy System e-Faktur (KSeF) dobrowolny w sektorze publicznym od 1 stycznia 2022 r. – czy warto skorzystać?
b) przesunięcie wejścia KSeF jako obowiązkowego z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
c) wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT,
d) czy warto skorzystać z KSeF w 2023 r.,
e) eUrząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
f) interfejs dla celów KSeF,
g) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,
h) KSeF a Centralne Repozytorium Kas,
i) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
j) czy wszystkie faktury będą generowane w KSeF?
k) poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (omówienie pól obowiązkowych, opcjonalnych i fakultatywnych),
l) schema xml faktury ustrukturyzowanej (konwertowanie plików xml/pdf),
m) jak nadać uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania, otrzymywania, przeglądania faktur ustrukturyzowanych,
n) dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF,
o) bezpośredni dostęp do faktur w KSeF,
p) uwierzytelnienie faktury ustrukturyzowanej,
q) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
r) data wytworzenia, data przesłania, data wystawienia oraz data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
s) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
t) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
u) faktury korygujące w KSeF,
v) nota korygująca a KSeF,
w) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym,
x) korekty in minus nabywcy a faktury otrzymane w KSeF – korzyści w sektorze publicznym,
y) uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
z) wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni,
aa) zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących,
bb) faktury konsumenckie (B2C) w KSeF,
cc) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
dd) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF,
ee) awaria programu, sieci po stronie podatnika a KSeF,
ff) awaria KSeF po stronie Ministerstwa Finansów,
gg) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

3. Pakiety SLIM VAT 1-3 oraz jego wpływ na KSeF:
a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
d) uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
e) wprowadzenie przepisu o braku obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towarów/usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym,
f) zniesienie konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących online,
g) sankcje dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT (zmiana wysokości oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe).

4. Schemy JPK a KSeF:
a) dane raportowane w JPK a KSeF?
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
d) program fiskusa Analizator i wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK_VAT,
e) KSeF a Biała lista,
f) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
g) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF
h) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
i) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane,
j) JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
k) JPK_MAG i jego wpływ na rozliczenia podatkowe (obowiązek podatkowy, korekty VAT oraz KSeF).

5. Podsumowanie szkolenia – dyskusja na temat praktycznych aspektów KSeF w sektorze publicznym.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
25-10-2023Warszawa
15-12-2023Warszawa

Zaufali nam: