VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w 2024 roku ze szczególnym uwzględnieniem fakturowania, kluczowe zagadnienia KSeF, skutki odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Partner w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do podatku VAT:
a) terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach,
b) SLIM VAT 3 – zagadnienia istotne dla spółek branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

2. Czynności opodatkowane vs. niepodlegające VAT:
a) kary umowne i odszkodowania,
b) wynagrodzenia za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków a VAT,
c) opłaty za badania jakości ścieków i zwiększenia za zanieczyszczenia a VAT.

3. Nieodpłatne świadczenia, nieodpłatne dostawy towarów, w tym m.in.:
a) prezenty o małej wartości,
b) nieodpłatne świadczenia dla pracowników i podmiotów zewnętrznych,
c) sponsoring,
d) opodatkowanie VAT innych form wspierania przez branżę wodociągowo-kanalizacyjną lokalnej społeczności.

4. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w tym m.in.:
a) zasady ustalenia momentu wykonania usługi,
b) pojęcie przeniesienia prawa do rozporządzenia jak właściciel w praktyce,
c) obowiązek podatkowy na zasadach szczególnych (m.in. energia elektryczna, dostawa wody, oprowadzanie ścieków, najem, usługi budowlane).

5. Stawki VAT w branży – kiedy 8 % a kiedy 23 % – przegląd stanowisk praktycznych.

6. Wiążące Informacje Stawkowe (WIS):
a) kiedy warto wystąpić dla potwierdzenia stawki obniżonej, na co w szczególności zwrócić uwagę?
b) ostatnie zmiany dotyczące WIS i ich skutki.

7. Przegląd najciekawszych podejść praktycznych, orzeczeń i interpretacji istotnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym m.in.:
a) opłaty za tzw. bezumowne korzystanie,
b) wymiana wodomierzy,
c) zajęcia pasa drogowego,
d) wykonawstwo zastępcze,
e) straty wody i zasady ich rozliczania.

8. Reguły wystawiania faktur w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w tym m.in.:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury nie jest konieczne,
c) sytuacje wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) poprawna treść faktury,
f) terminy wystawienia faktury (wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed świadczeniem lub zaliczką do 60 dni), terminy wystawienia faktur dla mediów i energii elektrycznej, inne przypadki szczególne,
g) obowiązek podatkowy a faktura (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
h) wystawianie faktury przed dokonaniem sprzedaży,
i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur,
j) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
k) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
l) pojęcie pustej faktury,
m) faktury czy dokumenty wewnętrzne – studium przypadku,
n) faktury uproszczone – przypadki stosowania, zasady wystawiania,
o) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania wspólnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego),
p) duplikaty i ostatnie zmiany.

9. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – założenia:
a) koncepcja faktury ustrukturyzowanej (e-faktury),
b) model clearance,
c) schemat i forma e-faktury,
d) nowa forma a formy dotychczasowe; różnica pomiędzy e-fakturą a fakturą elektroniczną,
e) zakres zastosowania e-faktur,
f) faktury wyłączone z obowiązków wysyłki do KSeF,
g) harmonogram z uwzględnieniem planów odroczenia KSeF,
h) przechowywanie faktur.

10. Kto będzie zobowiązany do stosowania e-faktur ustrukturyzowanych?
a) podatnicy zobowiązani – konsekwencje ogłoszenia przez MF odroczenia terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF,
b) podatnicy zobowiązani od 1.01.2025 r.,
c) podmioty zagraniczne rozliczające VAT w Polsce,
d) wysyłanie e-faktur do kontrahentów zagranicznych

11. Krajowy System E-faktur (KSEF) jako rozwiązanie dobrowolne:
a) okres testowy,
b) e-faktura po stronie wystawcy i odbiorcy,
c) czy można wystawić bez zgody nabywcy?
d) wysyłka w razie braku zgody odbiorcy,
e) czy można wysłać do KSeF jedynie wybrane faktury?
f) dodatkowe zachęty; szybszy zwrot VAT.

12. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-04-2024Warszawa

Zaufali nam: