KONGRES BRANŻOWY

X KONGRES BRANŻOWY
Wyzwania związane z VAT, CIT oraz SLIM VAT i KSeF w spółkach branży wod-kan, działalność przedsiębiorstw wod-kan i work life balance – zajęcia połączone z debatami branżowymi

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący Kongres

Radosław Żuk – prawnik, doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Przeprowadzał audyty prawno-podatkowe mające na celu określenie ryzyka prawnego oraz podatkowego przyjmowanych w spółkach praktyk gospodarczych. Wdrażał w firmach krajowych oraz zagranicznych struktury zmniejszających ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych przez aparat skarbowy. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa korporacyjnego oraz podatkowego. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. Ponadto zrealizował wiele szkoleń In-Company na rzecz SSC (Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Delphi Poland SA, MAN Accounting Center Sp. z o.o., Faurecia Poland Group Shared Service Center, Flint Group Belgium /ANI Holding Belgium/, Pandora SSC, PMI Service Center Europe Sp. z o.o.). Szkolił i doradzał m.in. dla Gdańskie Wodociągi S.A., MPWiK S.A. we Wrocławiu, Aqua – Sopot Sp. z o.o., AQUANET S.A., Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie, Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Wodociągi Ustka Sp. z o.o. 

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Jest autorem licznych programów szkoleniowych dla zróżnicowanych branż, m.in.: wodociągi, energetyka, budownictwo, farmacja, hotelarstwo, media, leasing. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz w podatku od towarów i usług. Prowadzący szkolenia zamknięte z zakresu VAT, CIT, PIT, faktur, delegacji, reprezentacji i reklamy, KUP, świadczeń na rzecz pracowników, w tym dla przedstawicieli takich firm jak: Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., PGK Sp. z o.o. w Koszalinie, Śremskie Wodociągi Sp. z o.o., Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., PWiK Sp. z o.o. w Wołominie, Management Solutions Sp. z o.o., Aquanet S.A., Aqua – Sopot Sp. z o.o., MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie. 

Piotr Passowicz – doradca podatkowy nr wpisu 10226. Wieloletnie doświadczenie zdobył dzięki pracy w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym. Od 2004 r. prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego z siedzibą w Poznaniu. Wykładowca w trakcie kilkuset szkoleń z zakresu prawa podatkowego w Polsce i zagranicą, prowadzonych na zlecenie firm szkoleniowych oraz organizacji branżowych m. in. z branży wod–kan. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Jako ekspert podatkowy wielokrotnie uczestniczył w opiniowaniu projektów legislacyjnych oraz w pracach komisji parlamentarnych.

Marek Pietkiewicz – certyfikowany Trener – Praktyk z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania konfliktami. Specjalista w zakresie kształtowania umiejętności miękkich m.in. komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, pracy zespołowej, motywacji, delegowania zadań i bycia liderem. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytecie Ekonomicznym, prelegent i moderator kilkudziesięciu konferencji.

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Marcin Borkowski – Senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Prowadził zajęcia m.in dla: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., Gdańskie Wodociągi S.A., PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wlkp., Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych w Polsce, które obowiązują od 2023 r. jak również tych, które wejdą w życie w 2024 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek wodociągowo-kanalizacyjnych i firm komunalnych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
Podczas drugiego dnia kongresu uczestnicy będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w debatach dotyczących kwestii związanych ze SLIM VAT oraz KSeF. Podczas debaty branżowej poruszone zostaną kwestie działalności przedsiębiorstw wod-kan oraz współpracy z Wodami Polskimi. Podczas jednej z części kongresu uczestnikom zostanie przybliżona wiedza związana z pojęciem work life blance.
Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla wodociągów i kanalizacji charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Program Kongresu

DZIEŃ I
VAT i CIT w branży wod-kan – kluczowe problemy

08:45 – 09:00 – rejestracja uczestników – przerwa kawowa

BLOK I
prowadzący Radosław Kowalski, godz. 9:00-11:00

1. Przychody w spółce WOD-KAN – czy eksperymenty podatkowe w ramach Polskiego Ładu wpłynęły na przychody spółki WOD-KAN?

2. Moment rozpoznania przychodu w branży wod-kan (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków), nielegalny pobór mediów a przychody, przedpłaty a przychód podatkowy.

3. Świadczenia nieodpłatne – bezumowne korzystanie z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury (sieci, przyłącza wod – kan), rozbudowa sieci ze strony inwestora, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu.

4. Co z tymi płatnościami i zapowiadanym przychodem ze względu na przyjęcie zapłat gotówkowych?

5. Ulga na złe długi w CIT – czy spółka branży wod-kan ma obowiązek ją stosować?

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

BLOK II
prowadzący Piotr Passowicz, godz. 11:15- 13:15

1. Korekta CIT i VAT w związku z korektą taryf w przypadku wygrania sporu z Wodami Polskimi

2. Osady ściekowe: nieodpłatne przekazanie rolnikom vs. sprzedaż – wątpliwości co do skutków w VAT

3. Wybrane zagadnienie kosztowe istotne dla branży wod-kan:
a) odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew,
b) opłata za służebność przesyłu,
c) odszkodowania za zniszczenia związane z budowa infrastruktury liniowej,
d) opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej (sieci wod-kan) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego związana z budową nowej infrastruktury.

4. Problematyka rozliczania wydatków remontowych i modernizacyjnych w branży wod-kan.

5. Sposób zapłaty a podatki w WOD-KAN – co z pomysłami z Polskiego Ładu?

6. Pozostałe wybrane zagadnienia podatkowe istotne dla branży WOD-KAN wynikające z aktualnych interpretacji organów podatkowych.

13:15 – 14:15 – przerwa lunchowa

BLOK III
prowadzący Radosław Żuk, godz. 14:15- 16:00

1. SLIM VAT 3 – wprowadzenie do najważniejszych zmian dla spółek branży wod-kan

2. Kary umowne, odszkodowania, wynagrodzenia za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków a VAT

3. Opłaty za badania jakości ścieków i zwiększenia za zanieczyszczenia a VAT

4. Nieodpłatne świadczenia a sponsoring – opodatkowanie VAT różnych form wspierania przez spółkę WOD-KAN lokalnej społeczności

5. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług podstawowych i dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwa z branży wod-kan.

6. WIS – zmiany w przepisach a stawki VAT w branży wod-kan.

7. Korekty rozliczeń w VAT po SLIM VAT w branży WOD-KAN.

8. Ulga na złe długi i jej stosowanie ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży konsumenckiej.

9. Odliczanie podatku naliczonego przez spółkę branży WOD-KAN

10. Odliczanie częściowe

11. Zwrot nadwyżki VAT – terminy zwrotu po nowelizacjach SLIM VAT w branży WOD-KAN.

12. MPP na jakich zasadach korzystać, kiedy warto stosować taką formę płatności

DZIEŃ II
Work life balance, debaty dot. SLIM VAT, KSeF oraz działalności przedsiębiorstw wod-kan.

08:45 – 09:00 – rejestracja uczestników – przerwa kawowa

BLOK I: Work life balance: równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
prowadzący Marek Pietkiewicz, godz. 9:00-10:30

W obecnych czasach, gdzie świat pędzi coraz trudniej jest „złapać” stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Rosnące oczekiwania, które stawia się przed nami i również te, które sobie sami stawiamy sprawiają, że przyspieszamy w codzienności zapominając o tym co jest dla nas ważne, daje spełnienie i prowadzi do szczęścia. Brak odpowiedniej równowagi prowadzi do poważnych konsekwencji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

• Czy istnieje coś takiego jak stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym?
• Jak go osiągnąć?
• Czym się kierować?
• Jaki ma wpływ na naszą codzienność osobistą i zawodową?
Na te pytania i wiele innych znajdziesz odpowiedz podczas Naszego spotkania.

1. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym:
• czym jest work life balance – definicja tradycyjna, definicja współczesna, nasza osobista definicja,
• autodiagnoza z uwzględnieniem indywidualnych wartości i potrzeb,
• poziom indywidualny – co JA mogę zrobić aby zachować równowagę?
• konsekwencje zachwiania balansu w życiu,

2. Czego potrzebuje podczas drogi do życia w równowadze:
• piramida potrzeb A. Maslowa tradycyjnie i w odniesieniu do środowiska zawodowego oraz jej związek z równowagą w życiu,
• wstęp do nowatorskiego modelu zarządzania osobistą energią wg. Tony’ego Schwartza.

3. Rola nawyku we wprowadzaniu zmian i zarządzania czasem:
• „nie mam na to wpływu” – prawda, czy wymówka?
• narzędzia do pracy z poczuciem odpowiedzialności i poczuciem wpływu,
• wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością w zarządzaniu sobą w czasie.

4. Moja równowaga – działamy:
• stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i symptomy,
• praca w domu czy dom w pracy – symptomy pracoholizmu,
• działania interwencyjne – walka ze stresem i wypaleniem.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

BLOK II: DEBATA: Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – działalność misyjna a rynek
prowadzący Roman Kotapski i Piotr Manczur oraz Anna Seredyńska-Kraus (Goleniowskie Wodociągi), godz. 10:45 – 12:15

1. Przedsiębiorstwa wod-kan realizują, a przynajmniej powinny realizować, strategię gmin. Jak wygląda współpraca z właścicielem? Jakie są oczekiwania ze strony przedsiębiorstw?

2. Z czego sfinansować inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną?

3. Jakie są problemy ze współpracą z Wodami Polskimi w zakresie stanowienia taryf?

4. Po kilku latach stanowienia taryf przez Wody Polskie czy należałoby powrócić do zatwierdzania taryf przez gminę? Za i przeciw.

5. Czy znasz swoje koszty działalności?

12:15 – 13:00 – przerwa lunchowa

BLOK III: DEBATA: KSeF
prowadzący Marcin Borkowski oraz gość specjalny, godz. 13:00- 14:15

Krajowy System e Faktur – nowa forma faktury w branży wod-kan

1. Kilka słów o KSeF:
a) idea powstania
b) krótka charakterystyka (co to jest KSeF?)

2. Nowa forma faktury VAT tzw. faktura ustrukturyzowana:
a) czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowa postacią faktury (forma, treść, terminy)?
b) kogo i kiedy będzie obowiązywała nowa forma faktury?
c) czy każda transakcja będzie procesowana w KSeF?
d) transakcje z branży wod-kan a KSeF,
e) jakie elementy faktury generowanej w KSeF są szczególnie istotne w branży wod-kan?

3. Data wystawienia, data sprzedaży i data otrzymania faktury w KSeF:
a) czy i jak KSeF wpływa na ww. daty?
b) obowiązek podatkowym w CIT/PIT i VAT w branży wod-kan w kontekście faktury w KSEF?
c) prawo do odliczenia podatku VAT a KSeF
d) płatności a KSeF

4. KSeF – więcej korzyści czy problemów dla podatnika w branży wod-kan?
a) czy KSeF ułatwi, czy utrudni proces fakturowania?
b) czy KSeF daje nową funkcjonalność fakturze w branży wod-kan?
c) faktury w okresie awarii KSeF i niedostępności systemu oraz w trybie offline.

5. Istniejące procesy wewnątrz organizacji a KSeF

6. Jak się przygotować do KSeF?

14:15 – 14:45 – przerwa kawowa

BLOK IV: DEBATA: SLIM VAT
prowadzący Radosław Kowalski i Radosław Żuk, godz. 14:45- 16:00

1. Dlaczego po zmianach slim VAT spółki WOD-Kan powinny stosować ulgę na złe długi w VAT?

2. Zakupy na potrzeby inwestycji a WNT w spółkach wod-kan – jak slim zmiany wpłynęły na rozliczenia.

3. Korekta VAT należnego po slim zmianach – pułapka na spółki wod-kan (brak obowiązku dokumentowania uzgodnienia w sprawie korekty jako przyczyna potencjalnych problemów nawet po latach).

4. Czy zmiany w zasadach stosowania wis wpłyną funkcjonowanie spółek wod-kan jako grupy podatników bardzo często korzystających z tej instytucji.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w 1 wybranym dniu kongresu: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: Centrum Konferencyjne ADN

Godziny zajęć:
Dzień I, II 09:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-10-202327-10-2023Warszawa

Zaufali nam: