KONGRES BRANŻOWY

X KONGRES BRANŻOWY
Najnowsze zmiany VAT i CIT w branży budowlanej, omówienie kwestii związanych z SLIM VAT oraz KSeF, controlling i work life balance – zajęcia połączone z debatami branżowymi

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący Kongres

Radosław Żuk – Prawnik, doradca podatkowy. Specjalista w zakresie opodatkowania firm oraz instytucji finansowych. Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego obowiązującego na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych, wspólników spółek osobowych, doradzał przy zawieraniu umów przez największe polskie przedsiębiorstwa oraz zagraniczne koncerny. Przeprowadzał audyty prawno-podatkowe mające na celu określenie ryzyka prawnego oraz podatkowego przyjmowanych w spółkach praktyk gospodarczych. Wdrażał w firmach krajowych oraz zagranicznych struktury zmniejszających ryzyko zakwestionowania rozliczeń podatkowych przez aparat skarbowy. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa korporacyjnego oraz podatkowego. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z zakresu prawa korporacyjnego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, PCC, podatków dochodowych oraz procedury podatkowej – dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych, pracowników technicznych, działów zakupów, sprzedaży, marketingu. Ponadto zrealizował wiele szkoleń In-Company na rzecz SSC (Veolia Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., FCA Services Polska Sp. z o.o., Delphi Poland SA, MAN Accounting Center Sp. z o.o., Faurecia Poland Group Shared Service Center, Flint Group Belgium /ANI Holding Belgium/, Pandora SSC, PMI Service Center Europe Sp. z o.o.). Szkolił i doradzał m.in. dla TRAKT S.A., VICTORIA DOM S.A., OKAM CAPITAL Sp. z o.o., CABA DEVELOPMENT Sp. z o.o., STRABAG BRVZ Sp. z o.o., KARMAR S.A., EMKA INWEST Sp. z o.o., Eiffage Polska Serwis Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Radosław Kowalski– prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Jest autorem licznych programów szkoleniowych dla zróżnicowanych branż, m.in.: wodociągi, energetyka, budownictwo, farmacja, hotelarstwo, media, leasing. Specjalizuje się w podatkach dochodowych oraz w podatku od towarów i usług. Prowadzący szkolenia zamknięte z zakresu VAT, CIT, PIT, faktur, delegacji, reprezentacji i reklamy, KUP, świadczeń na rzecz pracowników, w tym dla przedstawicieli takich firm jak: WARBUD S.A., COLAS Polska Sp. z o.o., MIRBUD S.A., TOTALBUD S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., WIKANA S.A., AWBUD – DEVELOPER Sp. z o.o., BTS Sp. z o.o., HOME INVEST Group Sp. z o.o., KELLER – POLSKA Sp. z o.o., Murapol CUW Sp. z o.o., ORLEN Projekt S.A., Rogowski – Development Sp.k., TRAKT S.A.

Mateusz Cedro – wspólnik Spółki Doradztwa Podatkowego, doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wieloletni szkoleniowiec z zakresu prawa podatkowego, praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych kancelariach podatkowych, doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uznany ekspert w zakresie polskiego prawa podatkowego – specjalizacja podatki pośrednie i bezpośrednie. Autor wielu publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa podatkowego. Prowadził szkolenia m.in. dla: WIKANA S.A., AWBUD – DEVELOPER Sp. z o.o., BTS Sp. z o.o., HOME INVEST Group Sp. z o.o., KELLER – POLSKA Sp. z o.o., Murapol CUW Sp. z o.o., ORLEN Projekt S.A., Rogowski – Development Sp.k., TRAKT S.A., TOTALBUD S.A.

Marek Pietkiewicz – Certyfikowany Trener – Praktyk z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym zarządzania zmianą, zarządzania czasem, zarządzania konfliktami. Specjalista w zakresie kształtowania umiejętności miękkich m.in. komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów, pracy zespołowej, motywacji, delegowania zadań i bycia liderem. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytecie Ekonomicznym, prelegent i moderator kilkudziesięciu konferencji.

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Marcin Borkowski – Senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Prowadził zajęcia m.in dla: PBMiR BUDROS Sp. z o.o., Korporacja Budowlana DPRACO Sp. z o.o., Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A., OKAM CAPITAL Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe PRZYSZŁOŚĆ Piotr Wysocki.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej w Polsce, które obowiązują od 2023 r. jak również tych, które wejdą w życie w 2024 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek z branży budowlanej, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży budowlanej.

Podczas kongresu drugiego dnia uczestnicy będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w debatach dotyczących kwestii związanych ze SLIM VAT oraz KSeF. Zapoznają się również z kwestiami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorstw budowlanych. Podczas jednej z części kongresu uczestnikom zostanie przybliżona wiedza związana z pojęciem work life blance.

Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży budowlanej charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Program Kongresu

DZIEŃ I
VAT i CIT w branży budowlanej – kluczowe problemy

08:45 – 09:00 – rejestracja uczestników – przerwa kawowa

BLOK I: Zmiany w VAT 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej 
prowadzący Mateusz Cedro, godz. 9:00-11:00

1. Zmiana progu kwalifikacji dla małego podatnika do kwoty 2 mln EUR – konsekwencje i korzyści dla tzw. ,,małego podatnika”.

2. Uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczenia podstawy opodatkowania przy korektach in plus oraz in minus – wpływ na zasady fakturowania w branży budowlanej.

3. Transakcje międzynarodowe z uwzględnieniem specyfiki branżowej:
a) WDT – nowy mechanizm dla daty powstania obowiązku podatkowego.
b) zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia podatku VAT przy WNT.

4. Nowe zasady fakturowania przy usługach ekspresowych – brak obowiązku wystawienia faktury w przypadku, gdy wpłata zaliczki oraz usługa zostaną dokonane w tym samym okresie rozliczeniowym.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa

BLOK II: Zmiany w VAT i CIT 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej
prowadzący Radosław Żuk, godz. 11:15- 13:15

1. Grupa VAT – kto i kiedy powinien rozważać skorzystanie z najnowszej formy optymalizacji w VAT?

2. Dostawa towaru/świadczenie usług w branży budowlanej – przegląd najnowszych stanowisk organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej w VAT i CIT – przegląd najnowszych stanowisk organów podatkowych i sadów administracyjnych.

4. Podatek od przerzuconych dochodów – kiedy i jak przedsiębiorstwo budowlane może zostać dodatkowo obciążone?

5. Podatek u źródła w branży budowlanej – wybrane problemy praktyczne 2023.

6. Estoński CIT – kto i kiedy powinien rozważać skorzystanie z najpopularniejszej formy optymalizacji w CIT?

13:15 – 14:15 – przerwa lunchowa

BLOK III: Zmiany w CIT 2023 r. oraz planowane zmiany z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej
prowadzący Radosław Kowalski, godz. 14:15- 16:00

1. Zmiany w rozliczeniu przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem problematyki branży budowlanej:
a) Modyfikacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego – kolejne ograniczenia w tzw. cienkiej kapitalizacji – czy to koniec spółek celowych w branży budowlanej?
b) Zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych po uchyleniu art. 15e UoCIT – co z rozliczeniem kosztów uzyskania przychodów?
c) Rozszerzenie katalogu wydatków niestanowiących KUP – odsetki od pożyczek przeznaczonych na transakcje kapitałowe.
d) Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy.
e) Nowe zasady ujmowania w kosztach składek ZUS płatnika od wynagrodzeń pracowniczych.
f) Ulga na złe długi – uproszczenia oraz proporcjonalne rozliczenie.

2. Podatek minimalny – zasady opodatkowania, problem z wyliczeniem progu rentowności, dochodu i straty.

3. Ulga holdingowa po zmianach – kto w branży budowlanej musi identyfikować spółki holdingowe i zależne?
4. „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji.

DZIEŃ II
Work life balance, debaty dot. SLIM VAT, rozwoju przedsiębiorstwa oraz KSeF.

08:45 – 09:00 – rejestracja uczestników – przerwa kawowa

BLOK I: DEBATA: Rozwój przedsiębiorstw budowlanych
prowadzący Roman Kotapski i Maciej Grzegorczyk, godz. 9:00-10:30

Rozwój przedsiębiorstw budowlano-montażowych czy stagnacja?
1. Jakie trudności napotykacie Państwo, aby uruchomić inwestycję?

2. Jaki wpływ mają fundusze europejskie czy też krajowe na rozwój przedsiębiorstw budowlano-montażowych i ich potencjału? Jakie są prognozy w tym zakresie?

3. Najniższa cena podczas przetargów publicznych na roboty budowlane? Gdzie tkwi problem z przetargami?

4. Przedsiębiorcy budowlani od bardzo dawna narzekają na brak wykwalifikowanych pracowników. Czy szkolnictwo wyższe, zawodowe spełnia swoje zadania? Jakie szanse widzą Państwo na poprawę tej sytuacji?

5. Dziś dyrektor czy kierownik budowy nie tylko odpowiadają za efekt techniczny budowy, ale też za wynik finansowy budowy. Jak wygląda współpraca kadry technicznej i ekonomicznej w tym aspekcie. Czy te dwa światy już się rozumieją?

6. Co z gwarancjami należytego wykonania usługi budowlanej?

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa

BLOK II: Work life balance: równowaga pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
prowadzący Marek Pietkiewicz, godz. 10:45- 12:15

W obecnych czasach, gdzie świat pędzi coraz trudniej jest „złapać” stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Rosnące oczekiwania, które stawia się przed nami i również te, które sobie sami stawiamy sprawiają, że przyspieszamy w codzienności zapominając o tym co jest dla nas ważne, daje spełnienie i prowadzi do szczęścia. Brak odpowiedniej równowagi prowadzi do poważnych konsekwencji zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

• Czy istnieje coś takiego jak stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym?
• Jak go osiągnąć?
• Czym się kierować?
• Jaki ma wpływ na naszą codzienność osobistą i zawodową?

Na te pytania i wiele innych znajdziesz odpowiedz podczas Naszego spotkania.

1. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym:
• czym jest work life balance – definicja tradycyjna, definicja współczesna, nasza osobista definicja,
• autodiagnoza z uwzględnieniem indywidualnych wartości i potrzeb,
• poziom indywidualny – co JA mogę zrobić aby zachować równowagę?
• konsekwencje zachwiania balansu w życiu,

2. Czego potrzebuje podczas drogi do życia w równowadze:
• piramida potrzeb A. Maslowa tradycyjnie i w odniesieniu do środowiska zawodowego oraz jej związek z równowagą w życiu,
• wstęp do nowatorskiego modelu zarządzania osobistą energią wg. Tony’ego Schwartza.

3. Rola nawyku we wprowadzaniu zmian i zarządzania czasem:
• „nie mam na to wpływu” – prawda, czy wymówka?
• narzędzia do pracy z poczuciem odpowiedzialności i poczuciem wpływu,
• wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością w zarządzaniu sobą w czasie.

4. Moja równowaga – działamy:
• stres i wypalenie zawodowe – przyczyny i symptomy,
• praca w domu czy dom w pracy – symptomy pracoholizmu,
• działania interwencyjne – walka ze stresem i wypaleniem.

12:15 – 13:00 – przerwa lunchowa

BLOK III: DEBATA: Wybrane kwestie Slim VAT i podatków dochodowych z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej
prowadzący Radosław Żuk i Mateusz Cedro, godz. 13:00- 14:30

1. Płatności, odpowiedzialność za cudze podatki, faktoring (SLIM-VAT 3).

2. Zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% za błędy oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe – jak nowe przepisy stosują organy podatkowe?

3. Najnowsze wybrane orzecznictwo TSUE/NSA w zakresie VAT i CIT – kluczowe wyroki dla branży budowlanej.

4. Nielegalne zatrudnienia a ograniczenia w KUP.

5. Obniżenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami – problematyczne zapisy umów na roboty budowlane.

6. Sankcje za rozliczenia gotówkowe z konsumentem – jak sporządzić umowę w świetle zmian?

7. Fundacja rodzinna mechanizmem optymalizacji dla rodzinnych firm budowlanych?

8. Koniec stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego – uprawnienia i obowiązki podatkowe.

14:30 – 14:45 – przerwa kawowa

BLOK IV: DEBATA: KSeF
prowadzący Marcin Borkowski oraz gość specjalny, godz. 14:45- 16:00

Krajowy System e Faktur – nowa forma faktury w branży budowlanej

1. Kilka słów o KSeF:
a) idea powstania
b) krótka charakterystyka (co to jest KSeF?)

2. Nowa forma faktury VAT tzw. faktura ustrukturyzowana:
a) czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowa postacią faktury (forma, treść, terminy)?
b) kogo i kiedy będzie obowiązywała nowa forma faktury?
c) czy każda transakcja będzie procesowana w KSeF?
d) transakcje z branży budowlanej a KSeF,
e) jakie elementy faktury generowanej w KSeF są szczególnie istotne w branży budowlanej?

3. Data wystawienia, data sprzedaży i data otrzymania faktury w KSeF:
a) czy i jak KSeF wpływa na ww. daty?
b) obowiązek podatkowym w CIT/PIT i VAT w branży budowlanej w kontekście faktury w KSEF?
c) prawo do odliczenia podatku VAT a KSeF
d) płatności a KSeF

4. KSeF – więcej korzyści czy problemów dla podatnika w branży budowlanej?
a) czy KSeF ułatwi, czy utrudni proces fakturowania?
b) czy KSeF daje nową funkcjonalność fakturze w branży budowlanej?
c) faktury w okresie awarii KSeF i niedostępności systemu oraz w trybie offline.

5. Istniejące procesy wewnątrz organizacji a KSeF

6. Jak się przygotować do KSeF?

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Uczestnictwo w 1 wybranym dniu kongresu: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

 

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: Centrum Konferencyjne ADN

Godziny zajęć:
Dzień I, 09:00 – 16:00
Dzień II 09:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-10-202327-10-2023Warszawa

Zaufali nam: