Komunikacja międzykulturowa

Cena: 2190 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 2190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Coraz więcej firm polskich pracuje z firmami zagranicznymi i to nie tylko europejskimi, ale także amerykańskimi, azjatyckimi czy bliskowschodnimi, a kontynent afrykański jest nowym nieodkrytym lądem dla nas. Poza tym coraz więcej firm polskich zatrudnia obcokrajowców i nie znając ich kultury, często napotykamy rozmaite przeszkody wynikające z niezrozumienia. Opanowanie umiejętności skutecznego komunikowania się z klientami, pracownikami i partnerami z rożnych krajów i kultur stanowi kluczowy sukces biznesu.

Z dużą pewnością możemy stwierdzić, że nie istnieją uniwersalne metody komunikacji, które można zastosować wszędzie. Każda kultura wyraża unikalne zjawiska, takie jak autorytet, kreatywność, stosunek do prawdy i odpowiedzialności. Świadomość, że nasze preferencje kulturowe i zwyczaje nie zawsze są powszechnie akceptowane, jest kluczowa dla efektywnej współpracy międzykulturowej. 

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby niezależnie od pełnionej roli w zespole i zajmowanego stanowiska, które na co dzień pracują w środowisku międzynarodowym. W szczególności pracownicy działów sprzedażowych, hr. Menedżerowie, którzy współpracują z zagranicznymi klientami oraz Ci, którzy zatrudniają obcokrajowców. Działy związane z organizacją eventów firmowych dla pracowników i klientów międzynarodowych.

Cel szkolenia

Omówienie i zrozumienie różnych aspektów kultury pracy, radzenie sobie z różnicami dzielącymi rozmaite narody i nawiązywanie efektywnych stosunków oraz rozumienie siebie nawzajem mimo tych różnic.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli:
• jakich narzędzi używać, aby być skutecznym i zrozumianym: korespondencja,
• jak wygląda decyzyjność i hierarchia w różnych kulturach?
• jak posługiwać się prawidłowo znakami werbalnymi i niewerbalnymi?
• jak budować pewność siebie i skutecznie negocjować w środowisku międzynarodowym,
• jak patrzeć na ten sam czas, ale uwzględniając różne narodowości,
• zrozumieją różnice i będą potrafili je pokonać bez straty na wartości w przekazie,
• otrzymają zalecenia zachowań: „Co robić” i „Czego unikać” w kontaktach z innymi kulturami.

Program szkolenia

1. Co to jest komunikacja międzykulturowa?

2. 3 fazy działania w odmiennej kulturze, odmienność kultur i podstawowe zasady do porozumiewania

3. Komunikacja międzykulturowa; społeczeństwa nisko i wysokokontekstowe:
• wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej i różnic kulturowych w kontekście biznesu,
• wyjaśnienie pojęcia społeczeństw nisko- i wysokokontekstowych oraz ich wpływu na komunikację międzynarodową,
• analiza kulturowych kontekstów komunikacyjnych.

4. Zasady i narzędzia komunikacji:
• omówienie zasad i narzędzi komunikacji w kontekście międzykulturowym,
• maile – czy aby na pewno?
• co z mediami społecznościowymi?

5. Krytykować trzeba umieć:
• omówienie znaczenia konstruktywnej krytyki w międzykulturowej komunikacji,
• krytyka konstruktywna w międzykulturowej komunikacji – co kraj to obyczaj.

6. 5 zmysłów:
• wyjaśnienie znaczenia spostrzegania kulturowego poprzez pięć zmysłów,
• catering międzynarodowy na przyjęcia – uwzględnienie różnic w jedzeniu, smakach i zapachach,
• stół łączy różne kultury – sadzanie gości.

7. Znaki werbalne i niewerbalne oraz miara czasu rzeczą względną:
• omówienie znaczenia werbalnej i niewerbalnej komunikacji w różnych kulturach,
• wyjaśnienie różnic w postrzeganiu czasu w różnych kulturach,
• interpretacja sygnałów niewerbalnych w różnych kulturach, czyli gesty powitania, przeprosin czy prowadzenia spotkania.

8. Przywództwo – społeczeństwa egalitarne i hierarchiczne:
• omówienie różnic w podejściu do przywództwa w społeczeństwach egalitarnych i hierarchicznych,
• rola władzy i hierarchii w przywództwie w różnych krajach i firmach.

9. Najważniejsze zasady w negocjacjach: przekonywanie, krytyka, informacja zwrotna, korespondencja:
• omówienie kluczowych zasad negocjacji w kontekście międzykulturowym,
• prezenty w środowisku biznesowym: kiedy? jakie?

10. Rola small talk oraz znajomości:
• wyjaśnienie znaczenia small talku i znajomości w międzykulturowej komunikacji biznesowej,
• rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów towarzyskich w różnych kulturach.

11. Decyzyjność finalna czy może tymczasowa?:
• style podejmowania decyzji w różnych kulturach,
• czego możemy spodziewać się w Niemczech, USA, w Indiach, Chinach?

12. Zaufanie to podstawa: kultury zadaniowe i relacyjne:
• wyjaśnienie znaczenia zaufania w międzykulturowych relacjach biznesowych,
• budowanie zaufania w międzykulturowych relacjach biznesowych – przykłady krajów o
• najwyższym znaczeniu zaufania i najniższym.

• Konfrontacja – style i jak rozwiązywać konflikt (społeczeństwa i kraje konfrontacyjne oraz unikające konfrontacji):
• omówienie różnic w podejściu do konfrontacji w różnych kulturach,
• rozwiązywanie konfliktów w różnych kulturach.

13. Nie rób tych błędów!:
• omówienie najczęstszych błędów popełnianych w międzykulturowej komunikacji biznesowej,
• analiza przypadków popełniania błędów w międzykulturowej komunikacji biznesowej.


*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Informacje organizacyjne

Cena: 2190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-12-202313-12-2023Warszawa

Zaufali nam: