Inwentaryzacja roczna w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Podstawy prawne i ogólne zasady inwentaryzacji:
a) podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji,
b) pojęcie i cel inwentaryzacji,
c) odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
d) częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji,
e) możliwość odstąpienia od inwentaryzacji,
f) udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji.

2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
b) ruch składników w czasie trwania spisu z natury,
c) zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce,
d) przygotowanie obszarów spisowych,
e) inwentaryzacja i środków trwałych trudno dostępnych,
f) przygotowanie do inwentaryzacja sieci i jej elementów.

3. Metody inwentaryzacji:
a) spis z natury,
b) inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald,
c) inwentaryzacja metodą weryfikacji.

4. Inwentaryzacja Środków Trwałych oraz WNP
a) spis z natury,
b) metoda geodezyjna,
c) metoda porównawcza,
d) inwentaryzacja sieciowych środków trwałych.

5. Nowoczesne techniki inwentaryzacyjne.

6. Outsourcing usług inwentaryzacji.

7. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a) instrukcja inwentaryzacyjna,
b) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
c) arkusz spisu z natury,
d) protokół inwentaryzacji kasy,
e) oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
f) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
g) sprawozdanie z kontroli spisu z natury,
h) plan i harmonogram inwentaryzacji,
i) archiwizacja dokumentów inwentaryzacyjnych.

8. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) rozliczenie bilansowe,
b) niedobory towarów – skutki w VAT,
c) skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek,
d) obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto,
e) kompensata nadwyżki i niedoboru towaru,
f) ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.

9. Błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych.

10. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury. zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów:
a) data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
b) przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
c) przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
d) inwentaryzacja ciągła,
e) rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
f) zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej.

11. KSR 11 Środki Trwałe – specyfika inwentaryzacji środków trwałych.

12. Pytania

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
01-12-2023Warszawa

Zaufali nam: