Import towarów – procedury i dokumentacja – warsztat eksperta-praktyka

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm, które planują rozpocząć swoją przygodę z importem towarów oraz dla firm, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Jest adresowane do działów handlowych, transportowych oraz logistycznych zarówno firm handlowych jak i produkcyjnych. Szkolenie nie jest skierowane dla działów księgowości, porusza kwestie podatkowe jedynie w zakresie podstawowym.
Podczas szkolenia zostaną omówienie procedury i dokumentacja związana z importem towarów, a w tym procedury handlowe, transportowe, celno-podatkowe oraz płatności. Zajęcia są niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się importem towarów. Uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jakie prawo zastosować dla umów z kontrahentami zagranicznymi, jak skonstruować umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym oraz prawidłowo dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji handlowej. Będą potrafili skompletować dokumentację importową niezbędną do odprawy celnej. Dowiedzą się jakie kroki podjąć, aby właściwie bez problemu i ograniczając koszty zorganizować import, skąd czerpać wiedzę na temat niezbędnych certyfikatów i innych ograniczeń (pozwolenia, cła). Zdobędą wiedzę na temat wyliczania całkowitej ceny towaru importowanego, wartości celnej towaru i podstawy opodatkowania. Zapoznają się z rodzajami odpraw celnych i kodami taryfy celnej. Będą potrafili wybrać najbardziej bezpieczną formę płatności dla konkretnej transakcji. Dowiedzą się w jaki sposób ograniczać koszty transportowe, ubezpieczyć towar oraz zadbać o kompletne informacje na morskim liście przewozowym. Poznają wiele praktycznych porad ułatwiających import i eksport towarów.

Program szkolenia

1. Konwencja Wiedeńska jako prawo regulujące zasady współpracy polskich przedsiębiorców z zagranicznymi podmiotami:
a) zasięg, zastosowanie i warunki stosowania Konwencji Wiedeńskiej,
b) co reguluje KW a czego nie reguluje i jakie wtedy zastosować prawo, zawieranie umów sprzedaży,
c) prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego,
d) sposób i terminy przeprowadzenia kontroli towarów przez Kupującego,
e) terminy dostarczenia towarów(klauzula rozsądku),
f) jakie muszą być dostarczone towary aby zostały uznane za zgodne z umową,
g) środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez Sprzedającego lub Kupującego, – przejście ryzyka w dostawie ze Sprzedającego na Kupującego,
h) jakie warunki muszą być spełnione aby Sprzedający/Kupujący mogli odstąpić od umowy,
i) odszkodowanie w razie naruszenia postanowień umownych(strata+ utracony zysk),
j) obowiązek minimalizowania strat przez stronę poszkodowanego,
k) warunki zwolnienia się od odpowiedzialności w przypadku naruszenia umowy,
l) wybrane podobieństwa i różnice między Konwencją Wiedeńską a Kodeksem Cywilny,
m) czy warto aby polski przedsiębiorca przy zawieraniu umów stosował KW,
n) Konwencja Wiedeńska a SARS-COV-2,
o) cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy, rodzaje umów, przydatne klauzule).

Ćwiczenie: Sporządzamy schemat przykładowej umowy z kontrahentem zagranicznym

2. Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w umowach handlowych:
a) informacje ogólne:
• czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
• co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
• miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
• jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
• przeniesienie własności,
• różnice między incoterms 2010 a Incoterms 2020.
b) szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania:
• reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP,( dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko, a są nadużywane.

Ćwiczenie: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji

c) szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania:
• reguły FAS, FOB, CFR, CIF ( dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów).

Ćwiczenie: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji

3. Procedury i dokumentacja związane z importem towarów:
a) pojęcie importu towarów,
b) aspekt handlowo-jakościowy:
• weryfikacja dostawcy,
• proces zamawiania towarów,
• jak zadbać o jakość towaru,
• oznakowanie towarów i opakowań,
• certyfikaty, procedura oceny zgodności, deklaracje zgodności, oznaczenie CE, popełniane błędy i skutki braku lub nieprawidłowych oznaczeń,
• przykłady innych niezbędnych certyfikatów/świadectw,
• dyrektywy i inne źródła wiedzy o certyfikatach i przepisach,
• ograniczenia importowe(pozwolenia, kontyngenty, cła, embarga, akcyza),
• kontrole na granicy.
c) kluczowe punkty w umowie z Dostawcą,
d) aspekt transportowy:
• obowiązki Nadawcy wynikające z organizacji transportu,
• transport morski i kolejowy – na co zwrócić uwagę aby znacznie ograniczyć koszty,
• funkcje i rodzaje listów przewozowych kolejowych i morskich,
• konosament, jego funkcja i zawartość,
• jak zorganizować transport morski,
• ubezpieczenie CARGO czy Ubezpieczenie Przewoźnika -co chroni towar i w jakim zakresie.
e) klauzule ładunkowe i nie tylko,
f) aspekt celno-podatkowym:
• formalności celno-podatkowe związane z importem :rejestracja EORI i PDR,
• ustalenie stawki celnej Isztar/Taric,WIT, dobór kodów taryfy celnej( HS, CN, TARIC),
• dokumenty niezbędne do odprawy celnej ze szczegółowym omówieniem,

Ćwiczenie: Kompletujemy dokumentację importową oraz wyliczamy całkowitą cenę towaru importowanego

• procedury celne i odprawa celna, Unijny Kodeks Celny,
• usprawnienia procedury celnej – AEO,
• przebieg i rodzaje odpraw celnych oraz sposoby rozliczenia należności celno- podatkowych, system AIS, zmiany od 1 lipca 2020 r.,
• skład celny i jego funkcje,
• prawo do odliczenia VAT i dokumenty uprawniające do odliczenia VAT,
• obowiązek podatkowy i miejsce opodatkowania w imporcie,
• wartość celna towaru i podstawa opodatkowania.

Ćwiczenie: Wyliczamy wartość celną towaru

g) aspekt płatności:
• rodzaje płatności i klasyfikacja według ryzyka,
• akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe,
• gwarancja bankowa, faktoring, forfaiting.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
24-10-2023Warszawa

Zaufali nam: