Graniczny podatek węglowy (CBAM) – nowe obowiązki dla importerów

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

• osoby odpowiedzialne za rozliczenia import towarów,
• osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe,
• osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska,
• wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Opis szkolenia

Od 1 października 2023 r. w Unii Europejskiej zaczął obowiązywać graniczny podatek węglowy (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism). Import do UE towarów wytwarzanych w branżach wysokoemisyjnych (cement, żelazo, stal, aluminium, energia elektryczna oraz niektóre wyroby przemysłu chemicznego jak nawozy i wodór) wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i formalnościami, a po okresie przejściowym dodatkowymi kosztami. Dotyczy to również wyrobów pochodnych jak np. produkty z wymienionych metali typu drut, śruby, blachy, płyty, profile, rury czy pojemniki.
Jeśli importują Państwo tego typu towary powinni Państwo wziąć udział w tym szkoleniu, aby poznać zasady CBAM oraz obowiązki które należy dopełnić.

Program szkolenia

1. Wstęp: przedstawienie, zebranie oczekiwań, przedstawienie programu.

2. Co to jest CBAM i na czym polega?

3. Cel wprowadzenia CBAM.

4. Podstawa prawna (rozporządzenie CBAM, wykonawcze i kolejne).

5. Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS (CBAM jest jego uzupełnieniem).

6. Zakres obowiązywania:
a) kategorie produktów,
b) obszary geograficzne,
c) kryterium wartości.

7. Podmioty objęte przepisami.

8. Harmonogram wdrażania, długość okresu przejściowego.

9. Obowiązki związane z CBAM:
a) upoważnienia,
b) rejestracja operatorów, w tym rejestr przejściowy,
c) sprawozdania kwartalne (do 2025) – zawartość, korekta,
d) deklaracje roczne,
e) zakres przechowywanych danych i dowodów.

10. Portal CBAM i jego funkcje.

11. Organy biorące udział w procesie.

12. Kontrole kary i odpowiedzialność.

13. informacje o emisjach:
a) gazy uwzględniane w mechanizmie,
b) ekwiwalent dwutlenku węgla i GWP,
c) emisje wbudowane,
d) emisje bezpośrednie,
e) emisje pośrednie.

14. Obliczanie emisji wbudowanych:
a) możliwe metodyki obliczania w fazie przejściowej i docelowej,
b) ścieżki produkcyjne,
c) granice systemowe,
d) jednostki produkcji,
e) towary proste,
f) towary złożone,
g) emisje z wytwarzania energii z sieci oraz w instalacjach, w tym z kogeneracji (CHP),
h) emisje materiałów wsadowych (prekursorów),
i) wartości standardowe, referencyjne i domyślne,
j) przepisy szczególne dla wybranych towarów.

15. Przykład wypełnienia raportu kwartalnego na podstawie danych uczestników szkolenia lub przykładowych.

16. Weryfikacja sprawozdań.

17. Certyfikaty CBAM:
a) zasady sprzedaży i obrotu,
b) sposób ustalania ceny,
c) korekta związana z bezpłatnymi uprawnieniami EU ETS,
d) umarzanie,
e) anulowanie,
f) opłata emisyjna uiszczana w państwie trzecim,
g) rejestr CBAM.

18. Strategia wdrażania:
a) określenie produktów objętych CBAM,
b) analiza ryzyka,
c) zasady zbierania danych od dostawców,
d) potrzebne zasoby lub delegacja obowiązków,
e) zarządzanie danymi.

19. Przyszłość regulacji CBAM – wprowadzenie nowych kategorii produktów.

20. Zakończenie: sesja pytania i odpowiedzi, podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-06-202428-06-2024Warszawa

Zaufali nam: