Fundacja rodzinna – optymalizacja podatkowa czy narzędzie planowania biznesu?

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Szkolenie prowadzą

Aneta Drosik – Starszy Menadżer w Spółce ADN Podatki. Radca prawny. Lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Aneta jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji prasowych dotyczących zarówno bieżących kwestii podatkowych, jak i szeregu zagadnień specjalistycznych (w szczególności w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Portalu Finansowo-Księgowym). Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym z zakresu cen transferowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, procedur podatkowych oraz bieżących zmian w przepisach.

Anna Bujarska – Dyrektor Finansowy i Główna Księgowa grupy ADN Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Podyplomowego Studium Audytu Kontroli Finansowej i Rachunkowości, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od 2003 r. prowadzi biuro księgowe specjalizujące się w obsłudze podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego, organizacji pozarządowych, spółek osobowych) korzystających z zewnętrznych źródeł finansowania działalności (w szczególności ze środków unijnych). Zakres usług prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo płacowej, nadzoru księgowego i doradztwa podatkowego jest uzupełniony o obsługę projektów finansowanych ze środków unijnych oraz audyty takich przedsięwzięć. W latach 2004-2015 Ekspert finansowy ds. rozliczeń dotacji Konfederacji pracodawców LEWIATAN. Konsultant podmiotów realizujących i ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy europejskich. Brała udział w audytach i kontroli projektów. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, rozliczania projektów finansowanych ze środków UE; środków unijnych w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach, zarządzania finansami i rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty dla administracji publicznej z zakresu sprawozdawczości, ewidencji księgowej, aspektów finansowych podczas kontroli dotacji i dofinansowań.

Opis szkolenia

W Polsce znacząca część przedsiębiorstw to firmy rodzinne. Wiele z nich mierzy się, lub będzie się mierzyć w przyszłości, z koniecznością przekazania majątku następcom. Dlatego sukcesja jest jednym z wyzwań stojących przed przedsiębiorcami.

Dzięki Fundacji rodzinnej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji nowych inwestycji. Ponadto pozwoli na ustalenie reguł zarządzania firmą i majątkiem fundatora w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

W Polsce zakładanie Fundacji rodzinnych będzie możliwe już od maja 2023 roku.

Czym jest fundacja rodzinna, jakie jej są cele i jak ją utworzyć?

O tym wszystkim dowiesz się na naszym szkoleniu. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń oraz korzyści płynących dla firm rodzinnych z możliwości, jakie daje nowa instytucja w polskim systemie prawnym – właśnie Fundacja rodzinna.

Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione zagadnienia obejmujące kwestie prawne, związane z założeniem i funkcjonowaniem fundacji rodzinnej, jak również kwestie opodatkowania fundacji oraz możliwości wykorzystania tej instytucji w praktyce.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
• obecnych i przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą optymalnie prowadzić swój biznes i chronić zbudowany majątek,
• przedsiębiorców, którzy chcą optymalizować inwestycje i mądrze zaplanować sukcesję w celu zapewnienia bezpieczeństwa swojej rodzinie,
• osób, które rozważają założenie pierwszej lub kolejnej sp. z o.o. oraz fundacji rodzinnej,
• osób prowadzących spółki, które chcą lepiej zarządzać swoimi finansami i majątkiem osobistym,
• przedsiębiorców posiadających spółki, którzy chcą zoptymalizować swoje struktury,
• osób poszukujących alternatywy dla utraconej od 2023 amortyzacji nieruchomości mieszkalnych,
• osób, które wykorzystują lub planują wykorzystać spółki i fundacje rodzinne w inwestowaniu w nieruchomości.

Program szkolenia

I. Prawne aspekty fundacji rodzinnej:

1. Fundacja rodzinna jako nowa osoba prawna w polskim systemie prawnym – jakie są jej cele?

2. Osobowość prawna fundacji rodzinnej.

3. Działalność fundacji rodzinnej.

4. Przekazanie majątku (wkłady, darowizny) na fundusz założycielski.

5. Dozwolony zakres prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację .

6. Majątek oraz spis majątku w fundacji rodzinnej:
a) jakie aktywa i kto można wnieść do fundacji rodzinnej?
b) czy fundator poza funduszem założycielskim może wnieść inne mienie do fundacji?
c) spis majątku fundacji rodzinnej.

7. Założenie fundacji rodzinnej – krok po kroku.

8. Jaka powinna być struktura organizacyjna fundacji?

9. Statut i organy fundacji.

10. Przekazanie majątku fundacji.

11. Sposób działania fundacji rodzinnej.

12. Jakim obowiązkom podlegać będzie fundacja?

13. Audyt i odpowiedzialność cywilnoprawna w fundacji rodzinnej:
a) jaka jest rola procesu audytu w funkcjonowaniu fundacji rodzinnej?
b) czy audyt fundacji rodzinnej jest obowiązkowy?
c) kto przeprowadza audyt fundacji rodzinnej?
d) kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za działania fundacji rodzinnej?

14. Zasady sukcesji; fundacja rodzinna a kwestie spadkowe.

15. Czy fundacja rodzinna jest na zawsze?

16. Zakończenie działalności; likwidacja fundacji rodzinnej.

II. Opodatkowanie fundacji:

1. Skutki podatkowe przekazania majątku na rzecz fundacji rodzinnej.

2. Zwolnienie podmiotowe fundacji z CIT.

3. Opodatkowanie „działalności zakazanej” dla fundacji (wykraczającej poza dopuszczalny zakres).

4. Świadczenia na rzecz beneficjentów fundacji – stawki podstawowe i możliwość zastosowania zwolnienia.

5. Wielość fundatorów a proporcjonalne zwolnienie.

6. Obowiązki płatnika.

7. Skutki podatkowe rozwiązania fundacji rodzinnej.

8. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe.

9. Fundacja rodzinna a „estoński CIT” i „spółka holdingowa” – co bardziej się opłaci?

10. Praktyczne przykłady wykorzystania instytucji fundacji rodzinnej – modele „optymalizacyjne”.

III. Księgowo rachunkowe aspekty rozliczenia fundacji rodzinnej. 

1. Ewidencja księgowa fundacji rodzinnej – uregulowania formalno-prawne.

2. Rachunkowość fundacji rodzinnej prowadzącej działalność gospodarczą.

3. Klasyfikacja kosztów, dopuszczalne uproszczenia, polityka rachunkowości.

4. Dokumentacja i ewidencja transakcji finansowych.

5. Raportowanie, sprawozdania finansowe fundacji rodzinnej.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-06-2024Warszawa
15-10-2024Warszawa

Zaufali nam: