Faktura VAT 2023 z uwzględnieniem SLIM VAT 3 oraz e-fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-faktur( KSeF) dla branży leasingowej

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Funkcja, rola i znacznie faktury w polskich podatkach.

2. Znaczenie fakturowania w branży leasingowej.

3. Podstawy prawne fakturowania.

4. Faktura a umowa/zlecenie.

5. Klasyfikacje statystyczne a faktura – w tym CN.

6. Faktura a warunki dostawy.

7. Proforma – co to jest i jak jest regulowana.

8. Czynności podlegające fakturowaniu.

9. Usługi dodatkowe w branży leasingu a fakturowanie.

10. Terminy fakturowania.

11. Dokumenty niepodatkowe istotne dla fakturowania i rozliczeń podatkowych.

12. Inne dokumenty, w tym umowa posiadające status faktury (z uwzględnieniem orzeczeń TS UE).

13. Faktury elektroniczne – zasady wystawiania, niezbędne ustalenia.

14. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa.

15. O co chodzi z refakturami?

16. Dane, które muszą znaleźć się w fakturze (szczegółowa analiza treści faktury).

17. „Dopiski” obligatoryjne w fakturze i dopiski nieobligatoryjne które muszą znaleźć się w fakturze (szczegółowa analiza treści faktury).

18. Kto może być ukarany za błędy w fakturze.

19. Fakturowanie „eksportu” usług w branży leasingowej.

20. Czy w firmie leasingowej występuje faktura zaliczkowa?

21. Korekta faktur w branży leasingowej po zmianach SLIM VAT.

22. „Dopiski” obligatoryjne w fakturze i dopiski nieobligatoryjne.

23. Najważniejsze zagadnienia związane z korygowaniem faktur, kiedy nota kiedy korekta?

24. Czy można anulować fakturę.

25. Co z notami korygującymi i duplikatami?

26. Centralny rejestr faktur, eKSF – od kiedy i u kogo obowiązkowo?
a) istota KSeF i ogólne zasady funkcjonowania;
b) jak się przygotować do KSeF;
c) jak KSeF utrudni funkcjonowanie, a w czym pomoże?
d) najważniejsze odrębności: „zwykłe” fakturowanie a KSeF;
e) co w przypadku awarii KSeF.

27. Inne praktyczne zagadnienia związane z fakturowaniem w branży leasingowej.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
15-12-2023Warszawa

Zaufali nam: