NOWOŚĆ

ESG w sektorze ubezpieczeniowym – warsztaty praktyczne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

OFWCA/ agenci / brokerzy / Towarzystwa Ubezpieczeń / dostawcy rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeniowego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu stosowanych w sektorze ubezpieczeniowym regulacji prawnych. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane uwarunkowania zmian, które winny zostać wdrożone w procesach wewnętrznych, jak i sprzedażowych zakładu ubezpieczeń, agenta i brokera.

Korzyści dla uczestnika:
Cechą charakterystyczną szkoleń prowadzonych przez r.pr. Tomasza Klemta jest wymiar praktyczny szkolenia poparty jego wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze ubezpieczeniowym. Dlatego też szkolenie nie jest tzw. „wiedzą teoretyczną” lecz zaprezentowaniem „prawa w działaniu”. Mec. Tomasz Klemt obrazuje każde zagadnienie przykładami z życia i kontroli organów (w tym: Komisji Nadzoru Finansowego). Jednocześnie też uczestnicy mają możliwość zaprezentowania własnych problemów praktycznych, na które odpowiedź udzielana jest podczas szkolenia. Każde zajęcia zawierają warsztat praktyczny, podczas którego uczestnicy analizują przykładową dokumentację i rozwiązania organizacyjne. To sprawia, że szkolenie stanowi znaczną wartość dodaną dla jego uczestników, stanowiąc efektywną (także kosztowo) formę nabycia wiedzy i audytu wewnętrznego obecnie stosownych rozwiązań.

Program szkolenia

1. Priorytety Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich wpływ na branżę ubezpieczeń. Zielony Ład, a działalność ubezpieczeniowa i dystrybucyjna.

2. Podstawowe pojęcia (w tym: czynniki zrównoważonego rozwoju, preferencje w zakresie zrównoważonego rozwój itp.).

3. Różnice między ESG a CSR.

4. Omówienie zakresu ESG:
a) E – kwestie środowiskowe i klimatyczne w ubezpieczeniach,
b) S – kwestie społeczne w ubezpieczeniach,
c) G – ład korporacyjny w ubezpieczeniach.
5. Obowiązki twórców produktów ubezpieczeniowych: opracowywanie, wprowadzanie i testowania produktów z uwzględnieniem celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

6. Praktyczne znaczenie czynników zrównoważonego rozwoju w dystrybucji ubezpieczeń. Wymiana informacji w zakresie ESG na linii: dystrybutor ubezpieczeń – twórca produktu ubezpieczeniowego.

7. Jak konstruować i zarządzać produktami ubezpieczeniowymi wobec wyzwań związanych z ESG – perspektywa Zakładu Ubezpieczeń, agenta i brokera.

8. Preferencje klienta co do ESG i sposób ich uwzględniania w procesie sprzedażowym.

9. Czy APK powinno zawierać pytania o ESG – a jeżeli tak – to jakiej treści?

10. Proces dystrybucji ubezpieczeń z identyfikacją preferencji w zakresie zrównoważonego rozwoju krok po kroku z podziałem na różne grupy produktów.

11. Rozporządzenie SFDR oraz Dyrektywa CSRD – raportowanie i ujawnianie informacji dot. zrównoważonego rozwoju.

12. Wyzwania sektora ubezpieczeniowego w związku z rosnącymi ryzykami klimatycznymi, społecznymi i regulacyjnymi.

13. Case study w zakresie ESG:
a) czynniki ESG w analizie potrzeb klienta/poradzie brokerskiej,
b) czynniki ESG w ubezpieczeniach obowiązkowych,
c) czynniki ESG w ubezpieczeniach grupowych,
d) czynniki ESG w ubezpieczeniach inwestycyjnych.

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
tel. 22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Wioletta Świercz
tel. 22 208 21 29
wioletta.swiercz@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-03-2024Warszawa

Zaufali nam: