ZMIANY W PRZEPISACH

Szkolenie online E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym – nowe obowiązki administracji publicznej od 10 grudnia 2023 roku

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Sekretarze, wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej biorący udział w wydawaniu decyzji administracyjnych i stosujący przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowa analiza zagadnień związanych z doręczeniami w postępowaniu administracyjnym. Przedstawione zostaną nowe zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych, których obowiązek stosowania określony został na 10 grudnia 2023 roku.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w sektorze publicznym.

Program szkolenia

1. Sposoby doręczeń przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego w związku z regulacją ustawy o doręczeniach elektronicznych.

2. Zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:
a) sposoby doręczeń,
b) zasada oficjalności doręczeń,
c) warunki doręczania pism drogą elektroniczną,
d) ustalenie dnia doręczenia korespondencji,
e) odbiorcy pism.

3. Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych.

4. Terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej – czyli kalendarium wejścia w życie przepisów o doręczeniach elektronicznych, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

5. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego.

6. Zasady liczenia terminów załatwienia sprawy po zmianach.

7. Skutki doręczeń e-korespondencji.

8. Wezwanie w świetle zmian.

9. Wszczęcie postępowania w sprawie po nowelizacji.

10. Zmiany w procedurze wydawania zaświadczeń.

11. Przepisy przejściowe i dostosowujące.

12. Panel dyskusyjny – analiza bieżących problemów.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcyKażda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
30-10-2023Online
28-11-2023Online

Zaufali nam: