ZMIANY W PRZEPISACH

Szkolenie online Doręczenia elektroniczne (e-doręczenia) – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku

Cena: 440 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są pracownicy organów administracji rządowej i organów kontroli państwowej, pracownicy ZUS, KRUS i NFZ, a także pracownicy publicznych ZOZ (poradnie, gabinety, przychodnie, szpitale i kliniki), pracownicy uczelni publicznych, instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje omówienie problematyki wdrożenia narzędzi i stosowaniu doręczeń elektronicznych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze zmianą przepisów o doręczeniach, obowiązującą od 10 grudnia 2023 r. Na spotkaniu, na którym oprócz teorii zostaną poruszone praktyczne aspekty stosowania nowej metodyki doręczeń, a także zweryfikowana zostanie dotychczasowa praktyka stosowania przepisów o doręczeniach w procedurze administracyjnej. Szkolenie będzie obejmowało wykład, burze mózgów, analizy przypadków i będzie prowadzone metodą case study. Na szkoleniu zostaną również omówione kwestie związane z utworzeniem adresu do doręczeń oraz obsługi skrzynki odbiorczej wraz z praktycznymi aspektami obliczania terminów doręczeń i dochowania bezpieczeństwa danych przy doręczeniach. Niebywałą korzyścią szkolenia jest zaznajomienie uczestników ze zmianą przepisów, które dotykają formalnej i technicznej materii doręczenia w procedurze administracyjnej. Ponadto każdy z uczestników będzie potrafił założyć i obsłużyć konto służące do obsługi doręczeń. Nadto uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami stosowania nowych przepisów o doręczeniach i prowadzenia postępowania w oparciu o nowe aspekty materialno – techniczne.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w sektorze publicznym.

Program szkolenia

1. Przedmiot regulacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.

2. Założenia i skuteczność doręczeń elektronicznych.

3. Rola operatora wyznaczonego w doręczeniach elektronicznych.

4. Kogo obejmie obowiązek wdrożenia doręczeń elektronicznych?

5. Utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych i jego obsługa.

6. Baza adresów elektronicznych.

7. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

8. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

9. Publiczna usługa hybrydowa.

10. Problematyka wskazywania adresu do doręczeń.

11. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych.

12. Moment doręczenia korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

13. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych w ramach usługi on-line świadczonej przez podmiot publiczny.

14. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia.

15. Zmiany w przepisach KPA o doręczeniach.

16. Brak możliwości doręczenia elektronicznego a praktyka funkcjonowania instytucji.

17. Doręczenie tradycyjne z pominięciem doręczenia elektronicznego.

18. EPUAP a przepisy przejściowe.

19. Zasady współpracy podmiotu publicznego i operatora wyznaczonego.

20. Doręczenia elektroniczne – opracowanie obowiązkowej dokumentacji w urzędzie.

21. Doręczenia elektroniczne a RODO.

22. Panel dyskusyjny – analiza bieżących problemów.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
13-10-2023Online

Zaufali nam: