Controlling zarządczy w logistyce

Cena: 890 + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Celem szkolenia jest budowa świadomości kosztowej i operacyjnego oraz czynników wpływającej na te elementy. Uświadomienie odchyleń, które występuję w logistyce i wpływają na efekt końcowy. Wzbogacenie praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania przepływami i logistyką jako sprzężenia całościowe (łańcuch dostaw).

Przekazanie uczestnikom umiejętności:

  • prawidłowego doboru wskaźników oraz ich analizy w tzw. pętli controlingowej, czyli bieżącego nadzoru nad kosztami procesu,
  • zidentyfikowania istniejących przepływów rzeczowych i informacyjnych w organizacji,
  • identyfikacji kosztów występujących w przedsiębiorstwie i przypisywania odpowiedzialności do poszczególnych działów i osób,
  • oszacowania spodziewanych nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem   usprawnień.

Oczekiwane efekty szkolenia:

  • wzrost świadomości pracowniczej i dbałość o eliminację strat,
  • zrozumienie konieczności analizy działań na podstawie określonej grupy wskaźników oraz wyciągania prawidłowych wniosków,

Umiejętności nabyte przez uczestników:

  • określanie obszarów wymagających usprawnienia,
  • stworzenie systemu wskaźników syntetycznych i analitycznych do pomiaru procesów,
  • zaproponowanie najlepszych wskaźników i rozwiązań, zwiększenie jakości i produktywności.
Program szkolenia

I. Istota i miejsce logistyki w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw

1. Czy logistyka to tylko przepływ materiałowy?

2. Łańcuch i system logistyczny – najważniejszy element, podejście procesowe.

3. Kluczowe wskaźniki procesu (Key Process Indicators) ich rola w analizie kosztów.

II. Dla kogo to robimy – klient zewnętrzny i wewnętrzny

1. Kontrola a controling – czy to jest to samo.

2. Proces komunikacji i informacji zwrotnej – współdziałanie.

3. Różne przykładowe zasady zarządzania a procesy weryfikacyjne:
• zarządzanie przez cele,
• zarządzanie projektowe,
• zarządzanie przez konflikt.

III. Dystrybucja i produkcja – skutek czy przyczyna działania organizacji

1. Produkcja, logistyka a może też sprzedaż – kto ważniejszy – optymalizacja i suboptymalizacja.

2. Prognozowanie i planowanie – czy to to samo?

3. Matematyka logika a controling.

4. Koncepcja S&OP – Sales and Operations Planning – wszyscy w procesie są odpowiedzialni za wynik KPI międzydziałowe.

IV. Czy w procesie wszystko jest tak samo ważne -rola zapasów, magazynu i przepływów

1. Analiza ABC i XYZ w procesie.

2. Koszty stałe i zmienne.

3. Sprzężenie wynikające z marketing mix 4 P i trójkąta Nadlera.

4. Narzędzia zarządzania kosztami.

V. Praktyczne zastosowanie kontroli i controlingu w firmie

1. Jak określić i wykryć problemy w przepływach – problem kontroli i kontrolingu.

2. Koszty całkowite i szacunkowe metody wydzielania kosztów stałych i zmiennych.

3. Centra zarządzania odpowiedzialnością controlingową od komórki do centrali.

4. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny – inwentaryzacje.

5. Systemy wskaźników i zasady ich tworzenia – mierniki syntetyczne i analityczne.

6. Controling w połączeniu z rachunkiem kosztów działań (ABC – Activity Base Costing).

VI. Nowoczesne techniki zarządzania i optymalizacji procesów

1. Lean czy Agille – odchudzanie czy uelastycznianie procesu.

2. 5S – organizacja miejsc pracy (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina).

3. 改 – KAI (zmiana) 善 – ZEN (dobry) – Kaizen ciągłe doskonalenie.

4. Zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją – Just In Time.

5. Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi.

6. Unikanie błędów, przyśpieszanie procesów SMED, YOKA-POKE.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 890 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-03-2024Warszawa

Zaufali nam: