Biznesplan jako podstawowe narzędzie zarządzania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Cena: 890 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 890 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z istotą biznesplanu jako narzędzia zarządzania, metodami jego sporządzania, kluczowymi elementami oraz koniecznymi informacjami, które powinny być zawarte w biznesplanie. Efektem będzie wyposażenie uczestników w umiejętność samodzielnego sporządzania i analizy biznesplanu, a także zrozumienia jego znaczenia jako narzędzia zarządzania i komunikacji.

Program szkolenia

1. Definicja biznesplanu i jego rola w procesie zarządzania.

2. Znaczenie biznesplanu dla nowych przedsięwzięć i istniejących firm

3. Interesariusze: zarządy firm, banki, instytucje finansowe

4. Kluczowe cele i korzyści płynące z posiadania dobrze opracowanego biznesplanu.

5. Krok po kroku: proces sporządzania biznesplanu.

6. Warianty biznesplanu: strategiczny, operacyjny, dla inwestora, dla banku/instytucji finansowej

7. Wybór odpowiedniej metody w zależności od celu biznesplanu.

8. Kluczowe informacje, które muszą być zawarte w biznesplanie.
• Wizja, misja i cele przedsięwzięcia.
• Analiza rynku i konkurencji.
• Opis produktu/usługi i model biznesowy.
• Strategia marketingowa i plan sprzedaży.
• Struktura organizacyjna i zespół zarządzający.
• Prognozy finansowe: przychody, koszty, zyski, przepływy pieniężne.
• Źródła finansowania i struktura kapitału.

9. Elementy biznesplanu najważniejsze dla inwestorów, partnerów i instytucji finansujących.

10. Analiza rzeczywistego przykładu biznesplanu.

11. Zakończenie szkolenia:
• Podsumowanie kluczowych zagadnień omówionych podczas szkolenia.
• Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-03-2024Warszawa

Zaufali nam: