AML od podstaw – wstęp do problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy w branży księgowej

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Paweł Babicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zdobywał w polskiej spółce doradztwa podatkowego, gdzie przez kilkanaście lat zajmował się problematyką cen transferowych. Następnie – jako pracownik krajowej grupy kapitałowej z branży energetycznej – wspierał zespół finansowo – księgowy funkcjonujący w ramach Centrum Usług Wspólnych w zarządzaniu funkcją podatkową. Paweł posiada również wiedzę i doświadczenie z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Certyfikowany AML Officer). Współautor książki „Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze”, autor licznych publikacji dotyczących transfer pricing w prasie codziennej i specjalistycznej. Paweł jest także doświadczonym wykładowcą – ma za sobą ponad 100 wystąpień, szkoleń lub warsztatów poświęconych głównie rozliczeniom pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Opis szkolenia

Jednym z obowiązków spoczywających na biurach rachunkowych, ale także i na Centrach Usług Wspólnych (SSC) usługowo prowadzących księgi rachunkowe dla podmiotów zrzeszonych w grupach kapitałowych, jest wymóg upowszechniania wśród swoich pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku – udział w szkoleniach dotyczących problematyki AML.
Na takie właśnie szkolenie pragniemy Państwa serdecznie zaprosić, wierząc że będzie ono znakomitą okazją do zdobycia wiedzy odnośnie całokształtu obowiązków instytucji obowiązanych oraz ryzyk związanych z AML, a także sposobnością do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania procedur z tego obszaru w podmiotach, których kluczowa aktywność obejmuje działalność rachunkowo-księgową.

Program szkolenia

1. Wstęp do zagadnienia AML. Istota zjawiska:
• rodzaje przestępstw oraz etapy prania pieniędzy
• otoczenie prawne – regulacje krajowe oraz dorobek międzynarodowy

2. Rola instytucji obowiązanych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy:
• katalog instytucji obowiązanych
• podstawowe wymogi dotyczące instytucji obowiązanych

3. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – główny element polskiego systemu AML:
• znaczenie w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy
• podstawowe zadania i uprawnienia

4. Ocena ryzyka. Podejście risk based approached:
• Krajowa Ocena Ryzyka,
• ogólna i indywidualna ocena ryzyka

5. Środki bezpieczeństwa finansowego:
• rodzaje i zakres zastosowania
• osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych:
• definicja beneficjenta rzeczywistego oraz zakres gromadzonych danych
• zgłoszenie i aktualizacja zgłoszenia do CRBR

7. Procedury wewnętrzne:
• procedura instytucji obowiązanej – kluczowe wyzwania dotyczące wdrożenia
• procedura anonimowego zgłaszania naruszeń – whistleblowing

8. Sankcje karne i administracyjne.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
14-03-2024Warszawa

Zaufali nam: