Rozeznania

Rozeznanie rynku w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia kompleksowej usługi szkoleniowej wraz przeprowadzeniem egzaminów weryfikujących kwalifikacje lub kompetencje zawodowe dla 69 Uczestników/-czek Projektu POBIERZ

Opublikowano: 07.10.2016


Rozeznanie rynku w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy dla 80 Uczestników/-czek Projektu POBIERZ

Opublikowano: 18.07.2016


Rozeznanie rynku w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla 80 osóbPOBIERZ

Opublikowano: 15.06.2016


Rozeznanie rynku w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla 65 osóbPOBIERZ

Opublikowano: 24.01.2017